Informatika
Ukupno: 1026
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Osijek   Zadar   Rijeka   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Što je to Internet? Kako on zaista izgleda? Od čega je napravljen? Kako programeri vide Internet? Većina današnjih web stranica koristi odgovore na ova pitanja, te se sve više i više nazivaju web aplikacijama. Web aplikacija je dinamička Internet stranica koja ima visoki nivo interakcije sa udaljenim korisnikom.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Korištenje baza podataka na Internetu je u porastu, što znači da je u porastu i potražnja za ljudima koji sa njima znaju raditi. Kako u kombinaciju klijent-server arhitekture web aplikacija ubaciti još i sustave za upravljanje bazama podataka i SQL postalo je pitanje koje je moralo dobiti brzi i kvalitetan odgovor.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Do koje razine je potrebno razumjeti strukturu pojedinih mreža uvijek direktno ovisi o aplikaciji koja te mreže koristi. ASP.NET nije ograničen samo na HTTP protokol, već može kontrolirati cijeli niz naprednih mrežnih struktura. Pozadina HTTP, FTP, POP3 i drugih aplikacijskih, mrežnih i prijenosnih protokola predstavlja ogromnu širinu mrežnih tehnologija koje ASP.NET u punoj snazi koristi ili ih barem dotiče.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Iako je razvojni tim Microsoft ASP.NET platforme napravio veliki posao očuvanjem kompatibilnosti unatrag (prema standardnom ASP), potrebno je shvatiti ključne izmjene kako biste svoju ASP aplikaciju mogli u potpunosti izgraditi na .NET platformi. Glavne uporišne točke ASP.NET tehnologije čine Web Server kontrole, ADO.NET DataSet, rad sa XML datotekama, te kompajlirani izvorni kod.
Trajanje:
5 dana
In this course, you'll learn how to use Visual Studio 2005 and Visual Basic 2005 or Visual C# 2005 to build ASP.NET 2.0 Web pages and XML Web services.
Lokacija:
Trajanje:
150 sati
Verificirani program obrazovanja Audio-Video montažera
Trajanje:
130 sati
Cilj programa je usavršavanje polaznika za samostalno korištenje aplikacije CAD specijaliste.
Trajanje:
160 sati
Na predavanjima upoznajete napredno obrađivanje složenih crteža, povezivanje istih upotrebom vanjskih referenci, AutoCAD-ov koordinatni sustav i 3D prostor.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele proširiti svoje dosadašnje poznavanje rada u AutoCAD-u, naučiti napredne tehnike projektiranja (u prostoru) i crtanja uz pomoć računala.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele proširiti svoje dosadašnje poznavanje rada u AutoCAD-u te naučiti napredne tehnike projektiranja i crtanja uz pomoć računala.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija