Informatika
Ukupno: 1026
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Osijek   Zadar   Rijeka   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Microsoft Excel je najčešće korišteni program za izradu tabličnih proračuna. Ako ne želite gubiti dosta vremena na izradu tabličnih proračuna ručnim načinom onda je Microsoft Excel pravo rješenje za Vas. Namijenjen je poslovnim tajnicama, službenicima u prodaji, računovodstvu i svima koji trebaju raditi izračune i voditi evidencije.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Osnovna znanja Microsoft Excel-a ponekad nisu dovoljna u rješavanju određenih problema. Samo neke od stavki koje će Vam sigurno trebati u tim trenucima su: uvjetno oblikovanje, zaštita radnog lista, filtriranje podataka, rad sa složenim funkcijama ili korištenje makronaredbi za automatiziranje određenih radnji.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Odlučivanje je važan i možda najteži dio posla svakog menadžera. U današnjem poslovnom okruženju menadžeri su prisiljeni donositi odluke u izuzetno zahtjevnim uvjetima (kompleksnost poslovnih problema, borba s konkurencijom i globalnom krizom, manjak vremena...) Stoga u modernom poslovanju, posebno elektroničkom poslovanju, kvantitativne metode za potporu odlučivanju postaju sve važnije, a tablični kalkulatori, poput Excela, su najbolji alat za njihovu primjenu.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Statistika je nezamjenjiv instrument u poslovanju mnogih poduzeća, državnih institucija i raznih organizacija. Da bi nam razna izvješća bila točna potrebno je na pravilan način koristiti podatke, na osnovu istih izračunavati razne pokazatelje sadašnjeg poslovanja i predviđati buduće te na taj način ostvariti prednost u odnosu na konkurenciju.
Lokacije:
Trajanje:
10 sati
Internet je globalna mreža ("mreža svih mreža") sa nebrojenim dostupnim informacijama i njegovo korištenje smatra se obaveznim u današnje vrijeme. Za brzu razmjenu informacije sa drugim korisnicima e-mail se nametnuo kao standard za brzo komuniciranje i više je nego alternativa za klasičnu poštu. Oni koji ne koriste Internet već sada su uskraćeni u neiskorištavanju mnogih korisnih stvari koje on pruža. Suvremeni svijet je nezamisliv bez Interneta, postanite i Vi njegovi vjerni korisnici.
Lokacije:
Trajanje:
15 sati
U današnjem brzom tempu poslovanja, za moderno komuniciranje i besprijekornu organizaciju posla neophodno je korištenje programa Microsoft Outlook. Program je namijenjen svim poslovnim ljudima. Microsoft Outlook je izrazito opsežan program i ukoliko dobro upoznamo rad sa njime, uvelike će nam pomoći u komunikaciji i organizaciji vremena.
Lokacije:
Trajanje:
10 sati
Izrada prezentacija je je najvažniji korak u promociji vlastitig proizvoda, usluge, ideje ili poslovnog plana u suvremenom poslovanju. Microsoft PowerPoint je jednostavan program za korištenje, naročito uz prethodno poznavanje Microsoft Word-a.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Miscrosoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu...
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Dobro poznavanje alata i mogućnosti Microsoft Worda nam uvelike olakšava rad i proširuje vidike što sve možemo napraviti sa radnim dokumentom. Ukoliko pišemo dokument koji će imati različita zaglavlja i podnožja koristimo sekcije, ukoliko imamo više naslova i podnaslova, nameće nam se rad sa stilovima koji kasnije iskorištavamo za izradu automatskog sadržaja cijelog dokumenta.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Dobro poznavanje alata i mogućnosti Microsoft Worda nam uvelike olakšava rad i proširuje vidike što sve možemo napraviti sa radnim dokumentom. Ukoliko pišemo dokument koji će imati različita zaglavlja i podnožja koristimo sekcije, ukoliko imamo više naslova i podnaslova, nameće nam se rad sa stilovima koji kasnije iskorištavamo za izradu automatskog sadržaja cijelog dokumenta.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija