Grafički dizajn - Varaždin
Ukupno: 10
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Poboljšajte rad s vektorskim alatima i kombiniranjem rasterskih slika s vektorima. Radi upotpunjenja svog specijalističkog znanja upoznajte Fontographer jedan od najpopularnijih alata za izradu i korigiranje fontova.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Adobe InDesign vam omogućuje profesionalno stolno izdavaštvo budućnosti. Koriste ga početnici, grafički dizajneri i svi oni koji imaju potrebu za vrhunskim dizajnom višestraničnih dokumenata.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Osim poznavanja funkcija Photoshopa-a poželjno je znati podesiti postavke korisničkog sučelja, profila boja, izlaznih parametara i performansi samog programa. To su stvari koje vrlo bitno utječu na samu kvalitetu finalnog proizvoda. Većina radnji vezanih za rad s bitmap slikama može se obaviti na više načina koji se razlikuju po kvaliteti i brzini rada. Upoznajte najbolji način.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Photoshop je zasigurno najbolji program za obradu digitalne fotografije. Seminar vas vodi od osnova označavanja objekata na slici pa do kvalitetnih montaža.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Uvod u grafički dizajn, grafiku, suvremene grafičke tehnike, formate papira i dr.
Trajanje:
170 sati
U informatičkoj učionici škole managementa i informatike - Ivora biti ćete teoretski i praktično osposobljeni za obavljanje zahtjevnih zadataka iz područja grafičkog dizajna, a seminarski rad i završni ispit osigurati će Vam diplomu, uvjerenje, te upis novog zanimanja u radnu knjižicu.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Ilustratori i dizajneri, gotovo je s traženjem vašeg savršenog grafičkog programa! Ovaj program Vam daje potpunu slobodu kreiranja vlastitih vektorsko baziranih ilustracija koje se mogu upotrijebiti za višestruku grafičku i web namjenu.
Lokacija:
Osnove likovnog jezika vas uvode u osnovne sadržaje kao što su crta, boja ili kompozicija.
Lokacija:
Trajanje:
160 sati
Program obuhvaća osnove likovnog jezika, grafičkog dizajna i tipografije, pa je po tome specifičan i jedinstven. Nakon upoznavanja s teorijskim dijelom, stečena znanja primjenjuju se u radu s alatima (Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign).
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Uvod u tipografiju, osnovni tipografski pojmovi i neke tipografske mjere, povijesni razvoj pisma, slovo, geneza slova, ornament samo su neki od sadržaja ovog zanimljivog seminara.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija