Visoka škola - Split
Ukupno: 11
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Kandidati uz prijavu prilažu kraći esej po slobodnom odabiru teme. Kroz esej kandidati trebaju iskazati dostignutu kvalitativnu razinu pisane riječi i potencijal razrade priče po izboru. Uradak se prilaže u pisanom obliku. Ocjenjuje se kvaliteta razrade teme, te cjelovitost njenog iznošenja.
Lokacija:
Trajanje:
3 akademske godine
Cilj obrazovanja je stjecanje ukupnih kompetencija sportskog menadžera koji se ostvaruje upravljanjem procesima u sportskim organizacijama primjenom menadžerskih postupaka, tehnika i vještina.
Lokacija:
Za prijavu na studij animacije potrebno je da kandidat posjeduje sposobnost vizualizacije i grafičkog oblikovanja.
Lokacija:
Ukoliko kandidati imaju svjedodžbu o glazbenoj naobrazbi / niža glazbena ili srednja glazbena škola / prilažu je uz prijavu za prijemni ispit.
Lokacija:
Kandidati za ovo usmjerenje uz prijavu prilažu sinopsis ili scenarij za film bilo kojeg žanra. Sinopsis predaju povjerenstvu u tiskanom obliku ili digitalnih formi.
Lokacija:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su u sva četiri razreda srednje škole imale predmet matematiku, te imaju prosječnu ocjenu iz navedenog predmeta preko 4,0.
Lokacija:
Kandidati koji se prijavljuju na ovaj studij trebaju imati maštovitost, sposobnost stvaranja marketinške priče o proizvodu ili usluzi te sposobnost prepoznavanja potencijalno iskoristiveih tržišnih segmenata za konkretan proizvod ili uslugu.
Lokacija:
Kandidati uz prijavu prilažu pismeni uradak na temu određenog fiktivnog događaja. Zamišljeni događaj treba biti medijski zanimljiv i poticajan za izradu tv izvješća. Za izvješće je važno da bude sažeto, potpuno, sadržajno jasno i zanimljivo.
Lokacija:
Uz prijavu za razredbeni postupak kandidati prilažu 10 / deset / fotografija , snimljene klasičnim ili digitalnim fotoaparatom, crno bijele ili u boji, koje su sami snimili. Fotografije trebaju biti povećane odnosno tiskane na foto papiru formata 18x24, 20x30, 24x30 ili 30x40 cm u vlastitom ili komercijalnom laboratoriju ili na štampaču.
Lokacija:
Kandidati uz prijavu prilažu i produkcijsku analizu jednog televizijskog ili filmskog dijela, koji sadrži opis kreativnih i tržišnih efekata istoga. Domaći uradak se prilaže u pisanoj ili digitalnoj formi.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija