Ekonomist

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb
Tel: 01/6003-000, 01/6003-001, 0800 321 321
Fax: 01/6003-002
Srednjoškolsko obrazovanje za poslove ekonomista.

Uvjet za pohađanje:
- završena najmanje osnovna škola
- stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:
Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
- svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
- svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu
- ispunjenu upisnicu s ugovorom

Nastavni predmeti

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik s dopisivanjem
 • Matematika
 • Geografija
 • Povijest
 • Etika/vjeronauk
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Kemija
 • Biologija
 • Energetika
 • Tehnologija s ekologijom
 • Gospodarstvo
 • Poduzetništvo
 • Knjigovodstvo s bilanciranjem
 • Poslovne komunikacije
 • Dioničarsko gospodarstvo
 • Marketing
 • Novčarstvo
 • Informatika
 • Statistika
 • Gospodarsko pravo
 • Izborni predmet
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne