Poslovna informatika

Lokacije
Vern'
Trg bana Josipa Jelačića 3
10000 Zagreb
Tel: 01/4825-927
Fax: 01/4828-910
Studijski program trogodišnjeg prijediplomskog stručnog studija Poslovna informatika.

Vrsta: Trogodišnji prijediplomski stručni studij
Stručno zvanje: Stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike (bacc.inf.)
Trajanje: Tri (III) akademske godine odnosno šest (VI) semestara
ECTS bodovi: 180
Dopusnica: Ministarstvo izdalo trajnu dopusnicu za izvođenje studija dana 09.06.2005.

Razlozi za pokretanje studija

U gospodarski razvijenom svijetu sintagma 'poslovanje brzinom misli' već dugo predstavlja dio gospodarske stvarnosti. Strelovit razvoj informatičkih tehnologija otvorio je prostor za napredovanje u svim područjima poslovanja, bez obzira radi li se o proizvodnji, edukaciji, financijskom sektoru ili državnoj upravi. Informatičke tehnologije primjenjene na odgovarajući način omogućavaju veću produktivnost, konkurentnost, dinamiku, transparentnost - ukratko učinkovitiju poslovnost. Efekti takvih poboljšanja redovito su izraženi dvoznamenkastim postocima. Potpuna informatizacija poslovanja postaje jedan od temeljnih uvjeta za sudjelovanje u međunarodnoj gospodarskoj utakmici i svi koji zaostaju, već sada bilježe značajne gubitke.

Studij Poslovne informatike modeliran je kao multidisciplinaran trogodišnji stručni prijediplomski studij koji obrađuje problematiku informatičkih tehnologija u interakciji s poslovnim procesima. Studij stavlja naglasak na operativno i praktično osposobljavanje dok su teoretska znanja zastupljena do razine potrebne za djelovanje s razumijevanjem.
Kombinacijom informatičkih i poslovnih disciplina, s odgovarajućim odnosom praktičnih i teoretskih znanja, profiliraju se stručnjaci operativci za primjenu informatičkih tehnologija u poslovnim procesima.

Procjena svrhovitosti studija poslovna informatika

Nedostatnost odgovarajuće ponude opisanog poslovnog profila koji bi skladno i funkcionalno objedinio informatičika i poslovna znanja na tržištu rada posebno se jasno može očitati iz sljedeća tri podatka:

 • Informatički stručnjaci u pravilu se zapošljavaju odmah po završetku studija dakle bez ili uz vrlo kratko čekanje na listama zavoda za zapošljavanje.
 • Informatički stručnjaci u RH po visini plaća spadaju među pet najbolje plaćenih struka.
 • Velika prisutnost stranih tvrtki i stručnjaka na informatičko-poslovnom tržištu RH ukazuje na nedostatak domaćih stručnjaka osposobljenih za primjenu informatičkih tehnologija u poslovnim procesima

Kompetencije koje studenti stječu završetkom studija

Kompetencije

 • Savjetovanje pri informatizaciji poslovnih procesa,
 • Projektiranje sustava informatičke potpore poslovnih procesa niže i srednje razine kompleksnosti,
 • Izvođenje, uvođenje i održavanje sustava informatičke potpore poslovnih procesa.

Poslovi
Korisnička razina

 • Napredna znanja i vještine za korištenje standardnih programa-alata (uredski paketi, uređivanje slika, programi za organizaciju vremena, programi za vođenje projekata, internetski servisi, izrada web stranica niske razine kompleksnosti i sl.)

Developer srednje razine

 • Poznavanje i razumijevanje programerskih koncepata, poznavanje programskih jezika iz dot.net grupacije (Visual basic, C, C++, C#)
 • Poznavanje i razumijevanje koncepta baza podataka (napredno korištenje Access baza podataka i poznavanje SQL Server baza podataka),
 • Poznavanje i razumijevanje koncepta mreža računala i administraranja mreže

Developer s usmjerenjem (jedno od navedenih ili kombinacija, ovisi o izboru)

 • Srednja i napredna razina znanja i vještina planiranja, izrade i implementacije poslovnih aplikacija u windows okruženju
 • Srednja i napredna razina znanja i vještine planiranja, izrade i implementacije Web aplikacija
 • Srednja razina znanja i vještina za poslove projektiranja, programiranja i administriranja baza podataka za poslovne procese
 • Srednja razina znanja poslova projektiranja i administriranja mreža računala

Dosadašnja iskustva Veleučilišta Vern' u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa

Nastavni program studija Ekonomija poduzetništva, koji se uspješno izvodi na VERN'u od 2000. godine, sadrži 20% nastave iz informatičkih disciplina. Radi se o značajnoj satnici za koju su osigurani potrebni nastavnički potencijali te prostor i oprema.
Tijekom tri godine održavanja nastave iz informatičkih disciplina na studiju EKONOMIJE PODUZETNIŠTVA ostvareno je potrebno iskustvo i preduvjeti za pokretanje i uspješno izvođenje informatičkog studija. U tom smislu, veleučilište sada raspolaže sa 30-tak nastavnika informatičkih disciplina s višegodišnjim nastavnim iskustvom, 4 kompjuterska laboratorija i 90 računala namijenjenih studentima na nastavi i izvan nje.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne