MBA studij

Lokacije
Vern'
Trg bana Josipa Jelačića 3
10000 Zagreb
Tel: 01/4825-927
Fax: 01/4828-910
Međusobnom razmjenom i usporedbom nastavnih programa VERN'ovih specijalističkih i UBI-evih MBA studija (po nekim mjerenjima jednih od 10 najbolje ocijenjenih MBA studija u EU), zaključeno je da su po mnogočemu sukladni i komplementarni, kako sadržajno, tako i metodički te da će biti dostatan relativno mali manevar u kreiranju zajedničkog proizvoda koji će sadržavati jaku europsku poslovnu komponentu i kao takav predstavljati novi, suvremen, multidisciplinaran europski MBA studij.

Vrsta: Dvogodišnji MBA studij
Trajanje: Dvije (II) akademske godine odnosno četiri (IV) semestra + pet (V) dodatnih kolegija (istovjetno jednom (I) semestrru)
ECTS bodovi: 120 + 30 = 150

Suradnja VERN' – UBI

Hrvatska se ubrzano priprema za ulazak u Europsku uniju. VERN' ukorak slijedi tu dinamiku. Nakon uspostave plodnih međunarodnih veza s najučinkovitijim europskim visokoobrazovnim sustavom, tj. renomiranim finskim Sveučilištem VAASA kroz upravo okončan projekt «Champions of Entrepreneurship!» u okviru programa TEMPUS Europske unije, VERN' traži svoje čvrsto mjesto u samom središtu zajednice kojoj ćemo uskoro pripadati – Bruxellesu.

S druge strane, od tamo dolaze signali pojačane zainteresiranosti za uspostavu ili intenziviranje suradnje s uspješnim poslovnim subjektima u Hrvatskoj, a kad je poslovno obrazovanje u pitanju, posebice ono visoko, onda je VERN' neprijeporni tržišni lider i kao takav vrlo atraktivan za suradnju.

Na opisanoj osnovi, nakon nekoliko krugova pregovora i uzajamnih posjeta, nedavno je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između Veleučilišta VERN' i United Business Institutes (UBI).

VERN' i UBI dva su vrlo slična poslovna visoka učilišta; moglo bi se reći da ono što je VERN' u Zagrebu, to je upravo UBI u Bruxellesu. Oba se bave visokim poslovnim obrazovanjem, izvode stručne studije, u visokoobrazovanom prostoru definiranom Bolonjskom deklaracijom ispunjavaju horizontalnu (sadržajna raznovrsnost studija) i vertikalnu komponentu (različiti stupnjevi), izvode interaktivnu nastavu u malim studijskim grupama i, konačno, oba su privatna.

UBI paket

VERN'ov prioritetni interes je pružiti međunarodnu dimenziju svojim studijskim programima upotpunjavanjem studija inozemnim nastavnicima, djelomičnim studiranjem u inozemstvu te sadržajem kolegija iz područja EU institucija, leadershipa, lobiranja i interkulturalne komunikacije. S druge strane, UBI je zainteresiran za proširenje svoje međunarodne aktivnosti na nova europska tržišta.

Međusobnom razmjenom i usporedbom nastavnih programa VERN'ovih specijalističkih i UBI-evih MBA studija (po nekim mjerenjima jednih od 10 najbolje ocijenjenih MBA studija u EU), zaključeno je da su po mnogočemu sukladni i komplementarni, kako sadržajno, tako i metodički te da će biti dostatan relativno mali manevar u kreiranju zajedničkog proizvoda koji će sadržavati jaku europsku poslovnu komponentu i kao takav predstavljati novi, suvremen, multidisciplinaran europski MBA studij.

Kako bi se kreirao VERN'/UBI međunarodni MBA studij, VERN'ove specijalističke diplomske stručne studije UBI je nadopunio sa svojim paketom od 5 kolegija.

Struktura paketa pokriva iznimno zanimljive i korisne europske teme, od koncepcija menadžerskih komunikacija, financiranja novih poslovnih projekata u EU i međukulturalne suradnje pa sve do lobiranja i upravljanja promjenama.

Svaki kolegij sadrži 30 sati interaktivnog predavanja i vrijedi 6 ECTS bodova, što u konačnici studentima donosi dodatnih 30 ECTS bodova, odnosno vrijednost 1 dodatnog semestra.

Predavači su profesori UBI-evih MBA studija i predaju isključivo na engleskom jeziku*.

Paket se sastoji od sljedećih 5 kolegija:

 1. European Managerial Comunication;
 2. Financial Aspects of New Ventures;
 3. Intercultural Business Comunication;
 4. Lobbying Concepts;
 5. Leadership and Change Management.

[ * S obzirom da su sva predavanja na engleskom jeziku, organizirat će se provjera znanja engleskog jezika za kandidate koji se prijave na VERN'/UBI MBA studij.]

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: da