Alati suvremenog managementa

Lokacije
Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/212-269, 051/212-289
Fax: 051/334-907, 051/334-987
Efikasno vođenje malih i srednjih poduzeća program je usavršavanja u organizaciji Narodnog učilišta Rijeka i Edukacijsko savjetodavnog centra Optimum.

Ciljna skupina: direktori poduzeća i viši management

Polaznici će upoznati metode i tehnike iz područja
- financija
- marketinga
- ljudskih resursa
koje će im omogućiti da lakše i s više pouzdanja obavljaju većinu svojih rukovodnih funkcija. Program usavršavanja pružit će Vam relevantna i primjenjiva znanja uz minimalnu potrebu izostanka s radnog mjesta i minimalne troškove.

Financije i računovodstvo, analiziranje i planiranje
Polaznike želimo uputiti kako će u svom poduzeću primijeniti optimalna rješenja koja imaju izravan utjecaj na poboljšanje uspješnosti poslovanja poduzeća kroz:

 • odabir optimalnog modela poslovanja s izradom racionalnog hodograma dokumentacije te suvremenih alata i programa
 • uporabu racionalnih metoda od evidentiranja poslovnih promjena do kreiranja rezultata poslovanja s ciljem ušteda u troškovima poslovanja te stvaranje poreznih ušteda koje treba usmjeriti u razvoj
 • efikasno financijsko poslovanje i financijska ulaganja
 • analizu poslovanja kao temeljnu podlogu za ispravne poslovne odluke
 • financijsko izvješćivanje prema zahtjevima vlasnika u skladu sa ZTD
 • poslovno planiranje u službi razvojne politike

Marketing u poslovanju
Provodeći marketing koncepciju u poslovanju poduzeća, stvara se svijest o potrebama kupaca i praćenju konkurencije što rezultira pravovremenim reakcijama na tržišne promjene i oscilacije. Polaznici tečaja će:

 • Znati pozicionirati svoje proizvode i usluge na tržištu, primjenom elemenata marketing miksa, u cilju efikasnijeg poslovanja i stvaranja novih mogućnosti stjecanja prihoda.
 • Primjenjiva znanja iz odnosa s javnošću pomoći će poduzetnicima da pravom informacijom, plasiranom u javnosti, dobiju onaj ''''dobar vjetar u leđa'''', u cilju bolje prodaje svojih proizvoda i usluga te stvaranja dobrog imidža.
 • Primjenom alata iz strateškog managementa zaokružuju se cjelina dobrog upravljanja poduzećem s jasno definiranom pozicijom na tržištu

Ljudski resursi (upravljanje kadrovima)
Stjecanje znanja iz područja primijenjene psihologije omogućava rukovoditeljima da bolje razumiju ljudsku motivaciju i faktore koji djeluju na ponašanje ljudi u radnoj okolini. Korištenjem alata i tehnika koje se upoznaju tijekom tečaja polaznici će moći

 • bolje predvidjeti postupke svojih ljudi,
 • stvoriti uvjete koji će pomoći da od grupe postanu tim sa jasnim ovlastima i odgovornostima koji predano i usklađeno rade na ostvarenju ciljeva organizacije,
 • osigurati položaj vođe kojeg se cijeni i rado slijedi te se rasteretiti od obaveza kontroliranja i nadgledanja rada drugih.

To će im omogućiti da se bave onim što zaista je njihov posao, a to je analiziranje i planiranje razvoja poduzeća. Osim toga, angažiranje i razvijanje kadrovskog potencijala u pravom smjeru omogućava ostvarenje već zacrtanih strategija i poslovnih planova.

Nastava se organizira tijekom dva mjeseca, svaki utorak i srijedu od 15.30 do 18.30 (ukupno 60 sati), a održava se u prostoru Narodnog učilišta u centru Rijeke.

Predavači su stručnjaci s teorijskim predznanjem, ali i bogatim iskustvom u praksi što osigurava kvalitetu i relevantnost predavanja.

Svi polaznici dobit će potvrdu o završenom usavršavanju za vođenje malog i srednjeg poduzeća.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne