Pripremni seminari za upis na veleučilišta i fakultete

Lokacije
Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/212-269, 051/212-289
Fax: 051/334-907, 051/334-987
Cilj je pripremnih instruktivnih seminara da se maturantima pomogne pri polaganju razredbenog ispita na odgovarajućem fakultetu ili veleučilištu.

Instruktivni rad izvode istaknuti stručnjaci s bogatim iskustvom u ovoj vrsti naobrazbe u prostorijama Narodnog učilišta.

Održavamo pripreme po predmetima za upis na: medicinski, hoteljerski, građevinski, pomorski, pravni i filozofski fakultet. Pripreme obuhvaćaju sistematizaciju i ponavljanje gradiva po programu svih 4 razreda gimnazije i vježbanje po ispitnim zadacima za pojedini fakultet

Fond sati: 30 šk.sati nastave po pojedinom predmetu

Nastava: tijekom lipnja, svaki dan po 2 šk.sata po pojedinom predmetu