Kako uspješno poslovno komunicirati? / Power communication

Lokacije
HalPet poslovna komunikacija d.o.o.
Iločka 1
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
Eugena Kumičića 10
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
Trening se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku a kreiran tako da Vas u izuzetno kratkom vremenskom razdoblju osposobi za uspješnu primjenu usvojenih vještina.

Treninzi komunikacijskih vještina najbolji su primjer primjene HalPet LPC (Learn-Practice-Communicate) metode.
Na ovim Vas treninzima očekuje rad u grupama do 10 polaznika, interaktivni audio-vizualni materijali te jezična i teorijska podloga. Treninzi Vam omogućavaju izravnu primjenu usvojenih znanja i vještina kroz simulacije stvarnih poslovnih situacija i dinamični rad u malim grupama.
Ukoliko se trening izvodi na engleskom jeziku, polaznici pored komunikacijskih vještina usvajaju i vokabular te jezične obrasce za elokventno izražavanje na engleskom jeziku. Treninzi na engleskom jeziku izvode se za dvije razine znanja engleskog jezika: bazični do niži srednji stupanj (elementary to preintermediate) ili viši srednji do napredni stupanj (upper-intermediate to advanced).

Kome je trening namijenjen?
Direktori, menadžeri, voditelji, djelatnici koji bi željeli unaprijediti svoje vještine prenošenja poruke i slušanja sugovornika kako bi povećali učinkovitost razmjene informacija u poslovnom i privatnom okruženju. Usvajanjem pretpostavki i vještina uspješne komunikacije sudionici komuniciraju više sigurnosti i zadovoljstva u životu i radu što se odražava i na rezultate koje ostvaruju.

Cilj treninga

 • Upoznavanje principa uspješne komunikacije
 • Uvažavanje različitih stilova rada i razmišljanja
 • Uspješna primjena komunikacijskih modela u praksi
 • Fleksibilnost i kreativnost
 • Unapređenje organizacijske klime na svim razinama
 • Povećanje radne učinkovitosti

Sadržaj treninga

Modul 1:
Sesija 1
- Komunikacija kao izazov - važnost komunikacije u modernoj organizaciji
- Komunikacijski model i pretpostavke za uspješnu komunikaciju
- Ključni elementi uspješne komunikacije – jasnoća i jednostavnost
- Praktični dio

Sesija 2
- Jesmo ono što komuniciramo - verbalna komunikacija
- Perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja infromacije
- Recept za uspješnu verbalnu komunikaciju
- Praktični dio

Modul 2:
Sesija 1
- Jesmo ono što komuniciramo - neverbalna komunikacija
- Recept za uspješnu neverbalnu komunikaciju
- Kako izgraditi rapor – skladan i učinkovit odnos s kolegama na svim razinama
- Aktivno slušanje
- Praktični dio

Sesija 2
- Definiranje stilova rada i komunikacija među stilovima
- Važnost davanja i primanja povratne informacije
- Asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija
- Praktični dio

Prednosti HalPet treninga
HalPet treninzi organizirani su tako da je udio teorijskog dijela u treningu u pravilu oko 20%, udio vježbi i aktivnosti 70%, a 10% vremena odnosi se na povratne informacije te provjeru vježbi i aktivnosti koje se obrađuju tijekom treninga. Svaki od sudionika ima priliku više puta tokom treninga sam u praksi iskušati informacije koje su mu prenesene u teorijskom obliku te ih na taj način može mnogo uspješnije usvojiti. Maksimalan broj polaznika u grupi se u pravilu ne prekoračuje da se ne bi narušila kvaliteta treninga i kako bi svaki sudionik u dovoljnoj mjeri došao do izražaja te samim time ostvario i bolji edukacijski učinak.

Praktični dio uključuje:
- Igre uloga
- Simulacije
- Upitnike
- Vježbe i zadatke

Materijali:
Sudionici dobivaju isprint slajdova s treninga te radne materijale koji tijekom treninga služe kao predložak za vježbe, aktivnosti i simulacije koje se izvode na treningu te ujedno kao referentni stručni materijal i podsjetnik za korištenje u stvarnoj praksi sudionika.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne