Power socializing

Lokacije
HalPet poslovna komunikacija d.o.o.
Iločka 1
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
Eugena Kumičića 10
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
Trening se izvodi na engleskom jeziku a kreiran tako da Vas u izuzetno kratkom vremenskom razdoblju osposobi za uspješnu primjenu usvojenih vještina.

Treninzi komunikacijskih vještina najbolji su primjer primjene HalPet LPC (Learn-Practice-Communicate) metode.
Na ovim Vas treninzima očekuje rad u grupama do 10 polaznika, interaktivni audio-vizualni materijali te jezična i teorijska podloga. Treninzi Vam omogućavaju izravnu primjenu usvojenih znanja i vještina kroz simulacije stvarnih poslovnih situacija i dinamični rad u malim grupama.
Ukoliko se trening izvodi na engleskom jeziku, polaznici pored komunikacijskih vještina usvajaju i vokabular te jezične obrasce za elokventno izražavanje na engleskom jeziku. Treninzi na engleskom jeziku izvode se za dvije razine znanja engleskog jezika: bazični do niži srednji stupanj (elementary to preintermediate) ili viši srednji do napredni stupanj (upper-intermediate to advanced).

Kome je trening namijenjen?
Svi poslovni ljudi koji su u poduzećima odgovorni za uspostavljanje i održavanje kvalitetnih i plodonosnih odnosa sa stranim poslovnim partnerima; voditelji prodaje, menadžeri, voditelji odjela, direktori …

Cilj treninga

  • Ostvariti poslovne ciljeve kroz neformalno druženje
  • Izgraditi imidž domaćina koji jednako uspješno predstavlja svoje poduzeće i svoju zemlju uvažavajući pritom kulturološke razlike i poslovni bonton
  • Usvojiti izraze i fraze potrebne za uspješnu neformalnu komunikaciju
  • Osvijestiti važnost i usvojiti pravila neverbalne komunikacije

Sadržaj treninga

1. dio
- Neformalno druženje – važna karika u uspješnom sklapanju poslova
- Organizacija i odabir sadržaja neformalnog druženja
- Kulturološke razlike: bonton i zlatna pravila

2.dio
- Rezultat neformalnog druženja: informiran i zadovoljan poslovni partner
- Odabir tema za neformalni razgovor
- Usvajanje izraza i fraza za neformalni razgovor

3. dio
- Interaktivno povezivanje usvojenih vještina
- Simulacija neformalnog druženja: poslovni ručak ili drugi oblik neformalnog druženja iz prakse polaznika
- Evaluacija i povratne informacije

Prednosti HalPet treninga
HalPet treninzi organizirani su tako da je udio teorijskog dijela u treningu u pravilu oko 20%, udio vježbi i aktivnosti 70%, a 10% vremena odnosi se na povratne informacije te provjeru vježbi i aktivnosti koje se obrađuju tijekom treninga. Svaki od sudionika ima priliku više puta tokom treninga sam u praksi iskušati informacije koje su mu prenesene u teorijskom obliku te ih na taj način može mnogo uspješnije usvojiti. Maksimalan broj polaznika u grupi se u pravilu ne prekoračuje da se ne bi narušila kvaliteta treninga i kako bi svaki sudionik u dovoljnoj mjeri došao do izražaja te samim time ostvario i bolji edukacijski učinak.

Praktični dio uključuje:
- Igre uloga
- Simulacije
- Upitnike
- Vježbe i zadatke

Materijali:
Sudionici dobivaju isprint slajdova s treninga te radne materijale koji tijekom treninga služe kao predložak za vježbe, aktivnosti i simulacije koje se izvode na treningu te ujedno kao referentni stručni materijal i podsjetnik za korištenje u stvarnoj praksi sudionika.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne