Poslovni tajnik

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Stručno usavršavanje za zanimanje poslovni tajnik.

Cilj obrazovanja je da osposobi polaznika za obavljanje poslova više složenosti, i to:

 • koncipiranje administrativne korespondencije i službenih bilješki
 • proučavanje i savjetovanje o svim aspektima osnivanja i vođenja tvrtke
 • vođenje i kontrola izrade izvješća o svim materijalno - financijskim promjenama i transakcijama u trgovačkom društvu
 • primjenu znanja o načelima knjigovodstva s ciljem prepoznavanja i rješavanja problema
 • planiranje, savjetovanje, usmjeravanje i koordiniranje oblikovanja i provođenja promidžbenih akcija i marketinški pristup tržištu
 • surađivanje s medijima i vođenje programa odnosa s javnošću
 • koordinaciju rada s vanjskim ustanovama

Završena provjera znanja sastoji se od:

 • izrade praktičnog rada – polaznik izrađuje svoj poslovni projekt s praktičnom realizacijom
 • provjere stručno-teorijskih znanja iz pojedinih nastavnih predmeta

Program traje 4 – 5 mjeseci.
Nastava se izvodi u večernjim satima.
Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana.
Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa, broj 592-02-02-02/4-03-2 od 02. travnja 2003.

Preduvjeti upisa:
-
završena srednja škola
- najmanje 18 godina života

Dokumentacija potrebna za upis
-
završna svjedodžba
- domovnica
- rodni list
- dvije fotografije

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne