Njegovatelj/ica

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Osposobljavanje za zanimanje njegovatelj-ica.

Cilj programa je da polaznici:

 • Steknu znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovatelja/ice
 • Razviju humani odnos prema bolesniku/štićeniku
 • Razviju smisao za kulturno-higijenske navike
 • Razviju vještine komuniciranja s bolesnikom/štićenikom i suradnicima
 • Razviju samostalnost u radu i sposobnost razumijevanja radnih naloga medicinskog osoblja

Završni ispit

Završena provjera osposobljenosti sastoji se od:

 • provjere stručno-teorijskih sadržaja potrebnih za samostalno obavljanje poslova njegovatelja/ice
 • provjere praktičnih vještina potrebnih za samostalno obavljanje poslova

Nastava se izvodi u večernjim satima.
Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana.
Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa, broj 592-02-02-02/4-03-2 od 02. travnja 2003.

Preduvjeti upisa:
-
završena minimalno osnovna škola
- najmanje 18 godina života
- psihofizički zahtjevi: osobe moraju biti zdrave, poznavati boje, ne smiju biti alergične na prašinu, lijekove i dezinfekcijska sredstva

Dokumentacija potrebna za upis
-
svjedodžba osnovne škole ili završna svjedodžba srednje škole
- domovnica
- rodni list
- jedna fotografije
- liječničko uvjerenje

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne