Kako pobijediti strah od javnog nastupa

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115

Predavači: Marijan Miloš i Dunja Lakuš (gost predavač)

Seminar je namijenjen:

 • menadžerima i osobama na rukovodećim pozicijama
 • glasnogovornicima
 • osobama kojima je javni govor dio svakodnevnog poslovnog okruženja
 • osobama kojima je cilj uspješno predstavljanje ideja i stavova
 • svima koji žele unaprijediti svoje retoričke sposobnosti

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • usvojiti alate za svladavanje treme od javnog nastupa
 • govoriti pred neprijateljskim auditorijem
 • okrenuti strah i tremu u svoju korist
 • pripremiti se za izvođenje govora
 • maskirati vlastite govorničke nedostatke
 • uspostaviti kontrolu nad neverbalnim znakovima
 • unaprijediti komunikacijske vještine
 • poboljšati samoprezentaciju

Kratki sadržaj seminara:

 • elementi samoprezentacije
 • uzroci straha i treme
 • vježbe disanja i opuštanja
 • vježbe za smanjivanje straha i treme
 • priprema i izvođenje govora
 • glas kao alat za svladavanje treme
 • vježbe za glas i izgovor

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe
 • procjena individulanog govornog i glasovnog statusa
 • vježbe disanja i opuštanja
 • vježbe za glas i izgovor
 • vježbe protiv straha i treme
 • snimanje kamerom i analiza
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne