Kako se predstaviti na svom prvom razgovoru za posao

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Razgovor za posao može vam promijeniti život.

No, kako se pripremiti za taj važan sastanak? Kako ostati smiren prije intervjua, izbjeći tremu te koliko dugo treba čekati da vas nazovu. Ovaj interaktivan seminar pomoći će vam da se pripremljeni bolje i učinkovitije predstavite na svom prvom intervjuu za posao.

Predavač: Neda Janovski
Maksimalan broj polaznika: 12

Seminar je namijenjen:

 • apsolventima i diplomiranim studentima

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • kako napisati zamolbu i životopis
 • kako poslodavca zainteresirati za sebe
 • kako i na koji način prikazati svoje kvalitete i istaknuti se među mnogobrojnim kandidatima
 • kako obratiti pažnju na verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 • koje greške treba izbjegavati

Kratki sadržaj seminara:

 • pisanje zamolbe i životopisa
 • testovi inteligencije
 • prezentacijske vještine (verbalna i neverbalna komunikacija)
 • simulacija intervjua (snimanje kamerom) i analiza
 • odijevanje i make up

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe
 • individualni i grupni rad
 • primjena i analiza rezultata uz odgovarajuću diskusiju
 • simulacija intervjua (snimanje kamerom) i analiza
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne