Teen tečajevi općeg jezika

Lokacije
Eduteka d.o.o.
Palmotićeva 64a
10000 Zagreb
Tel: 01/4839-039
Teen tečajevi općeg jezika namijenjeni su srednjoškolcima od prvog do četvrtog razreda i sadržajem prilagođeni njihovim interesima i potrebama.

Tako na ovakvim tečajevima prevladavaju teme kao što su: kultura, običaji, putovanja, filmovi, glazba, prijatelji i sl.

Tečajevi su organizirani po stupnjevima predznanja, a ne po razredu koji polaznik inače pohađa.

Na ovaj način onima koji imaju dobro predznanje omogućava se da i dalje napreduju odgovarajućim tempom, a polaznicima kojima strani jezik i nije baš 'omiljeni' predmet u školi da savladaju eventualne poteškoće i razviju pozitivan stav prema učenju jezika.

Zbog toga svi kandidati prije tečaja pristupaju kratkom testiranju predznanja i što je nekada još važnije - usmenim konzultacijama - da bi utvrdili motivaciju za tečaj i eventualne poteškoće koje je polaznik do sada imao kao i način na koji je do sada učio/la (privatno, tečajevi, redovna nastava, boravak u inozemstvu, broj godina učenja i sl.).

Smisao učenja stranog jezika je u komunikaciji koju će pojedinac ostvarivati pri putovanjima, na studiju ili radnom mjestu. Stoga je vrlo važan pozitivan stav kod polaznika kao i rješavanje bilo kakve treme ili nelagode u želji da se izrazi. Zbog toga je nastava temama prilagođena njihovim interesima, a rad je olakšan radom u paru ili grupi te malim projektima. Na taj način svaki sudionik može dati najbolje od sebe.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne