Konverzacijski tečajevi stranih jezika

Lokacije
Eventus animae d.o.o.
Palinovečka 19
10000 Zagreb
Tel: 01/3874-355, 0913874-355
Namijenjena ovog tečaja je usavršavanje već dobro vladajućeg stranog jezika.

Konverzacijski tečaj se odvija petkom po dva školska sata kroz jedan semestar. Polaznici stječu znanje ne samo o jeziku nego i o navikama i kulturi pojedine zemlje. Pružamo Vam mogućnost da aktivno sudjelujete u zanimljivim diskusijama i aktualnim temama te da se oslobodite straha od komunikacije na stranom jeziku. Tečajevi su posebno krojeni prema Vašim interesima pa možete sami sugerirati teme. Polaznici će poboljšati govorne vještine različitim zanimljivim, interaktivnim vježbama i simulacijama određenih situacija.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne