Intenzivni konverzacijski tečajevi stranog jezika

Lokacije
Eventus animae d.o.o.
Palinovečka 19
10000 Zagreb
Tel: 01/3874-355, 0913874-355
Svrha ovog tečaja je poboljšati govorne vještine različitim zanimljivim, interaktivnim vježbama i simulacijama određenih situacija.

Namijenjen je polaznicima koji se žele usavršiti a već dobro vladaju stranim jezikom. Polaznici stječu znanje ne samo o jeziku nego i o navikama i kulturi pojedine zemlje. Pružamo Vam mogućnost da aktivno sudjelujete u zanimljivim diskusijama i aktualnim temama te da se oslobodite straha od komunikacije na stranom jeziku. Tečajevi su posebno krojeni prema Vašim interesima pa možete sami sugerirati teme.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne