Engleski jezik

Lokacije
Aplo centar za strane jezike d.o.o.
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb
Tel: 01/4835-863, 01/4835-865.
U našem centru na raspolaganju vam stoji četiri nivoa znanja plus dva konverzacijska stupnja.

Engleski jezik originalno nastao kos staro germanskih plemena porijeklom iz Engleske. Za ljude iz Australije, Kanade, Irske, Novog Zelanda, Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država to je prvi jezik. Kao "drugi" ili službeni jezik upotrebljava se diljem svijeta, posebno u zemljama Commonwealth-a. Između ostalih tu su Indija i Južna Afrika. Osim toga službeni je jezik u mnoštvu međunarodnih organizacija. Neka egleski postane i vaš "službeni" jezik.

Nastavne teme po stupnjevima

1. stupanj
Na prvom stupnju učimo kako se upoznati i predstaviti drugima; davanje osobnih informacija, snalažnje u trgovinama, ugovaranje sastanaka te telefoniranje. Također, učimo nuditi i primati, pitati za smjer, razgovarati o vremenu i davati prijedloge.
Od vokabulara dolaze do izražaja brojevi, opis ljudi, izražavanje vremena i sati, razgovaranje o hrani i piću, dnevnim aktivnostima, putovanjima i odjeći.
Gramatika se na ovom stupnju bavi množinom, glagolom "biti", posesivnim adjektivima, brojivim i nebrojivim imenicama. Nadalje Present Simple i Continuous, Past Simple, nepravilni glagoli te glagol "going to".

2. stupanj
Na ovom stupnju bavimo se osobnim opisom, razgovorom o sebi i obitelji, odlaskom u kupovinu, naručivanjem hrane u restoranu, molbama, telefonskim manirima, ugovaranjem jednostavnih poslovnih sastanaka, opisivanjem prošlih događanja i planovima za budućnost.
U vokabularu se bavimo novcem, odjećom, hranom i pićem, medijima, izražavanjem vremena, prirodom te sportom.
U gramatici naglasak je stavljen na Present Continuous suprotstavljen s Present Simple-om, Past Simple s pravilnim i nepravilnim glagolima, pridjevi i prilozi, prvi i drugi kondicional, komparacija, Present Perfect Tense, glagoli "will" i "going to", pasiv i Past Perfect Tense.

3. stupanj
Treći stupanj se bavi idiomatskim izražavanjem, razgovorom o aktualnim događanjima, izražavanjem mišljenja, izražavanjem molbi i upita, razgovorom o praznicima, slaganju i neslaganju, razgovorom o budućim planovima, razgovorom o obiteljskoj povijesti, čitanjem dijelova iz knjiga i sumiranjem.
Vokabular se oslanja na frazne glagole, zabavu, izraze specifične za engleski jezik, sinonime i vrijeme.
Iz gramatike se uče sva sadašnja, prošla i buduća vremena, glagoli "will" i "going to" u Present Continuous vremenu, složena vremena, prijedlozi, relativne rečenice, pasiv, upoznavanje s kondicionalom, modalni glagoli i izvještaji.

4. stupanj
Na ovom stupnju bavimo se diskusijom o osobnim kvalitetama, razgovorom o uspjesima i dostignućima, obavljanjem intervjua, podnošenjem i primanjem izvještaja, čitanjem članaka i sumiranjem, razgovorom o kulturnim različitostima i problemima u društvu, diskusijom o planovima i odlukama za budućnost, osnovnim vještinama i tehnikama razgovaranja s ljudima u poslovnim situacijama.
Gramatika se bavi revizijom vremena, različitom upotrebom glagola, gerundom, uobičajenim sufiksima i prefiksima, pripovjedačkim vremenima, razlikom između aktivnih i pasivnih glagola, riječi koja izražavaju broj, aktivom i pasivom, određenim i neodređenim prilozima, relativnim rečenicama, kondicionalom te pisanjem formalnih i neformalnih pisama.

5. stupanj - KONVERZACIJSKI
Ovaj stupanj se bavi još kompleksnijim gramatičkim pravilima te se stavlja najveći naglasak na diskusije. Također, uči se o vještinama ispravljanja materijala koristeći se prepozicijama, prijedlozima i povezivanjem.
Isto tako, naglasak se stavlja na poslovni jezik, razgovor o novcu, profesionalnu praksu i operacijama, sudjelovanju u formalnim i neformalnim poslovnim sastancima, osnovnim vještinama sastavljanja izvještaja, pisanju životopisa i traženju unapređenja.

6. stupanj - NAPREDNI KONVERZACIJSKI
Ovaj stupanj omogućava komunikaciju s visokom tečnošću, razumijevanje različitih idioma te prezentiranje i javne govore, obavljanje poslova uključujući različite kulture...
Također, ovaj stupanj će vam omogućiti dovoljno znanja za odlazak u inozemstvo na rad ili učenje u zemljama u kojima se koristi engleski jezik.

Svaki stupnaj izvodi se u trajanju od 60 školskih sati.
Dinamika izvođenja nastave 2 x tjedno po 2 sata.
Rad se odvija u manjim grupama do 9 polaznika.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne