Japanski jezik

Lokacije
Aplo centar za strane jezike d.o.o.
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb
Tel: 01/4835-863, 01/4835-865.
U našem centru na raspolaganju vam stoji šest nivoa znanja.

Japanski jezik je službeni jezik Japana, a osim toga se govori i u dijelovima Kine i Koreje koji su dugo bili pod japanskom vlašću te područjima gdje živi puno japanskih emigranata (SAD, Brazil).

Zbog razvoja u dugogodišnjoj izolaciji, teško je pronaći bilo kakve veze između japanskog i drugih jezika. Japanski jezik zajedno s Ryukyu jezicima, koji se govore na području Okinawe, spada u japansku jezičnu porodicu.

Nastavne teme po stupnjevima

1. stupanj
Polaznici uče osnove japanskog jezika te pisanje osnovnih znakova na Hiragana japanskom pismu. Također polaznici uče osnove pozdravljanja i svakodnevnog razgovora te snalaženja u dnevnim situacijama. Na ovom stupnju uči se do 300 riječi.

2. stupanj
Polaznici nadograđuju naučeno gradivo iz prethodnog stupnja te uče pisati na starom japanskom pismu Katakana i počinju s pisanjem osnova na Kanji japanskom pismu. Konverzacija se produbljuje s još dodatnih 600 riječi i obrađuju se lekcije 8 do 14 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary version".

3. stupanj
Konverzacija pokriva teme iz svakodnevnog života i obrađuju se teme iz lekcija 15 do 21 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary Version". Polaznici uče dodatnih 89 glagola i počinju sa slaganjem i vježbanjem jednostavnih rečenica.

4. stupanj
Polaznici uče dodatnih 130 glagola te pokrivaju lekcije 22-28 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary Version". Slažu se složenije rečenice te se vježba konverzacija. Teme koje se obrađuju su raznolike te uz one koje se nalaze u udžbeniku, razgovara se o raznim temama koje su od interesa samog studenta.

5./6. stupanj
Pokrivaju se zadnje lekcije 29-34 iz udžbenika "Intensive Japanese Course - Elementary Version" te slaganje rečenica. Obrađuje se još oko 300 riječi i preko 500 japanskih slova.
Cilj ovih stupnjeva i samog tečaja je naučiti polaznika kako se snaći u svakodnevnim situacijama i događanjima, razgovarati s ljudima o raznim temama, japanskoj kulturi i podučiti polaznike nešto o Japanu, kulturi i običajima te zemlje. Uz konverzaciju, cilj je naučiti polaznika i pisanju tri japanska pisma i njihovim najosnovnijim slovima te slaganju rečenica.

Svaki stupnaj izvodi se u trajanju od 40 školskih sati.
Rad se odvija u manjim grupama do 4-6 polaznika.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne