Serviser računala

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Mencl
K. Tomislava 17/I
47000 Karlovac
Tel: 047/601-126
Fax: 047/601-127
Kružna 6
51000 Rijeka
Tel: 051/331-076
Fax: 051/323-708
Rimska 15
44000 Sisak
Tel: 044/540-574
Fax: 044/524-642
Pojišanska 18
21000 Split
Tel: 021/332-350
Fax: 021/332-349
Mihe Klajića 3
22000 Šibenik
Tel: 022/213-330
Fax: 022/301-590
K. Dalmatina 1a
23000 Zadar
Tel: 023/313-603
Fax: 023/301-509
Flanati 11
52100 Pula
Tel: 052/394-007
Fax: 052/394-008
Cilj programa je usavršiti polaznike samostalnom dijagnosticiranju i otklanjanju kvara računala te njihovu umreženju i pružanju adekvatne zaštite.

Cjeline:

 • Osnove računala (Hardware)
 • Dijagnostika kvara
 • Mreže računala i umrežavanja
 • Antivirusna zaštita
 • Dokumentiranje

Računala su prisutna i umrežena u svakom poduzeću, pa i domaćinstvu. Stoga postoji i potreba da se ta računala neprestano servisiraju, povežu sa drugim računalima i internetom. No tu postoji problem, jer su tada operativni sustavi otvoreni za razne napade te ih stoga treba adekvatno zaštititi.

U Pučkom otvorenom učilištu MENCL naučiti ćete kako detektirati kvar ili problem koji se javlja u radu na pojedinom računalu, otkloniti ga ili predložiti način za njegovo saniranje, instalirati željeni operativni sustav i sve potrebne drivere kako bi svi dijelovi u računalu mogli ispravno raditi. Također ćete naučiti kako ta računala umrežiti te kako ih adekvatno zaštititi.

Kroz završni rad i uspješno položen ispit dobiti ćete uvjerenje za usavršavanje za servisera računala te mogućnost upisivanja programa u radnu knjižicu.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne