Individualni tečaj praćenja školskog gradiva

Lokacije
Byron d.o.o.
Budicin Pina 25
52100 Pula
Tel: 052/211-013
Fax: 052/211-013
Nakon razgovora s roditeljima i učenikom naš psiholog izrađuje poseban plan akcije kojim određujemo početak i kraj rada po dogovorenom rasporedu.

Nekim učenicima je dovoljno doći samo nekoliko puta, a zatim se uključiti u rad grupe, a drugima više odgovara individualni rad tokom cijele godine.
 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne