IT Executive

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
U današnjem poslovanju CIO (Chief information officer) je prvenstveno odgovoran za informatičke tehnologije i računalni sustav koji pomažu u ostvarivanju ciljeva poduzeća. Kako informatička tehnologija i sustavi postaju sve važniji dio svake kompanije, CIO postaje ključna osoba u ostvarivanju, ali i formiranju ciljeva poduzeća.

Iz kontakata koje Algebra ostvaruje s direktorima informatike i voditeljima IT odjela shvatili smo da zbog obima posla imaju sve manje vremena za posjet cjelodnevnim ili višednevnim konferencijama.
Upravo smo zbog te činjenice osmislili ovaj poludnevni program koji je namijenjen isključivo direktorima informatike ili voditeljima IT odjela, kako bi na jednostavan i brz, ali vrlo kvalitetan način obradili određena IT područja.

Ovaj program će se održavati jednom do maksimalno dva puta mjesečno. Teme koje će se obrađivati slati ćemo e-mailom mjesec dana unaprijed, kako biste se na vrijeme mogli prijaviti i uskladiti svoje svakodnevne obveze, te prisustvovati seminarima.

Stručna područja obuhvaćena programom

Naravno, nemoguće je ne spomenuti i činjenicu da se u ova krizna vremena može očekivati i dodatno rezanje troškova u IT investicije tako da će se od novih projekata očekivati ubrzani povrat investicije i apsolutna iskoristivost nabavljenog rješenja ili usluge.

Upravo osposobljeni ljudi i jasno definirani procesi donose svakom projektu stabilnost i maksimiziraju isplativost istoga. Iz tog razloga područja koja ćemo obrađivati kroz ovaj program biti će:

1. IT infrastruktura (Network, Security, Server, Operating Systems, Virtualization)
2. Poslovne aplikacije (ERP, CRM, BI)
3. Razvoj aplikacija (Development – .NET, Java)
4. Baze podataka
5. Upravljanje projektima (Project Management)
6. Upravljanje uslugama (Service Management, ITIL)

Predavanja u sklopu IT Executive programa izvode se jednom mjesečno.

Stručni seminari po temama

Teme koje će biti obrađene do kraja godine su:

 • Jeste li sigurni da ste sigurni?

Sigurnost je vaga koju je jako teško postaviti u ravnotežu. Naime, ukoliko podižete sigurnost sustava, iskoristivost tog istog sustava pada i obratno, što dovodi do zaključka da se implementacija sastoji od vječnog vaganja između sigurnosti i iskoristivosti. Na žalost to konstantno vaganje dovodi do sigurnosnih propusta koji potencijalnim napadačima ostavljaju odškrinuta vrata. Ovo je danas „hot“ tema kojoj se već dugi niz godina razgovara u svijetu, a u zadnje vrijeme i sve više kod nas u Hrvatskoj.

Svrha ovog predavanje je upoznavanje polaznika s nekim od tipova napada koji su na žalost izvedivi na većini mrežnih okolina. Snifanje mreže, problem fizičke (ne)sigurnosti, nezakrpanih (nepatchiranih) sustava, problem lakovjernosti samo su neke od tema kojima će se ovo predavanje baviti. Kao baza svih ovih primjera koristiti će se 10 zakona sigurnosti koji će također biti pojašnjeni, a trebao bi ih razumjeti svaki korisnik računala, kako bi se povećala sigurnost IT sustava.

Predavanja su namijenjena:

 • IT managerima
 • Voditeljima odjela
 • Security managerima

Predavač: Robert Petrunić
Trajanje: 90 minuta
Područje: IT sigurnost

 • Windows Server 2008 - moćno upravljanje mrežom

Windows Server 2008 najnapredniji je operacijski sustav Windows Server u povijesti, projektiran da podržava novu generaciju mreža, programa i web-servisa. Sa Windows Serverom 2008 možete razvijati, isporučiti i upravljati bogatim iskustvima korisnika i njihovim primjenama, osigurati visoku sigurnost mrežne infrastrukture i povećati tehnološku učinkovitost i vrijednost unutar organizacije.

Svrha predavanja je upoznati polaznike sa novostima i razlikama između Windows Server 2003 i Windows Servera 2008, poboljšanja u postojećim servisima i prednosti koje to donosi onima koji ga koriste ili namjeravaju koristiti. Windows Server 2008 uvelike poboljšava sigurnosne aspekte svake mreže te olakšava rad administratora koji ga održava. Na seminaru će biti riječi o prednosti rada putem komandne linije, poboljšanom RMS-u (Rights Management Servis), RODC-u (Read Only Domain Controler) BitLocker-u, te ostalim sigurnosim postavkama unutar Windows Servera 2008.

Predavanje je namijenjeno:

- IT direktorima
- Voditeljima odjela
- Security osoblju

Predavač: Marin Franković
Trajanje: 90 minuta
Područje: IT infrastruktura, Security

 • Jesu li vaši IT servisi usklađeni sa poslovnim zahtjevima?

Procesi unutar IT Service Management-a osiguravaju da su IT usluge dostupne i usredotočene klijentima ali istovremeno i troškovno optimizirane. Uz pomoć spomenutih procesa, IT usluge mogu biti jasno definirane, njihova uspješnost može se mjeriti u skladu s odredbama kompanije, a tamo gdje je potrebno predložiti mjere za poboljšanjem. Budući je Upravljanje IT uslugama (IT Service Management) istovremeno upravljano tehnologijom i širokim rasponom organizacijskih okruženja u kojima se primjenjuje, ono konstantno napreduje i razvija se.

Svrha prezentacije je pokazati zajedničke probleme i njihova rješenja s naglaskom na najboljoj praksi u upravljanju IT uslugama (IT Service Management). Na prezentaciji će biti prikazana važnost dobre komunikacije između poslovnih procesa i pružatelja IT usluga, potreba za transparentnosti kod isporuke usluga i konceptima ITIL-a. Cilj je prezentacije ukazati na to koliko je važno biti svjestan poslovnih potreba kao i ukazati poslovanju na to što je sve potrebno kako bi se zadovoljile njihove potrebe.

Predavanje je namijenjeno:

- Direktorima informatike / Voditeljima IT
- Upravi tvrtke
- Voditeljima IT projekata
- Revizorima IT projekata
- Osoblju u IT odjelima

Predavač: Rok Sajovic
Trajanje: 90 minuta
Područje: ITIL

 • Kako jednostavno ustrojiti ured za upravljanje projektima (PMO)?

Kod mnogih je organizacija, po cijelom svijetu prisutan trend implementacije formalnih procesa i tehnika upravljanja projektima da bi se zadane inicijative izvršile unutar rokova, budžeta i dogovorene razine kvalitete. Da bi se stekle sposobnosti da se izvršava bolje, brže i jeftinije potrebno je implementirati opće procese i tehnike kroz čitavu organizaciju. U tom slučaju nestaje prazan hod voditelja projekta i tima pri prelasku na slijedeći projekt. Mnoge od tih organizacija ovo su postigle uspostavom centraliziranog ureda odgovornim za razvoj i primjenu opće metodologije upravljanja projektima. Nazivi u organizacijama su: "Project Management Office (PMO)", "Project Office", ili "Project Management Center of Excellence".

Svrha ove prezentacije je predočiti logičan model pokretanja PMO-a te njegova rada u primjeni procesa upravljanja projektima kroz čitavu organizaciju. Metodologija se uvodi fazno, koncentrirajući se prvenstveno na kritične aspekte, a s vremenom se primjena širi na složenija i sofisticiranija područja metodologije.

Predavanja su namijenjena:

- Upravi tvrtke
- Direktorima IT sektora
- Osoblju PMO
- Voditeljima projekata

Predavač: Davor Delić
Trajanje: 90 minuta
Područje: Project Management

 • Microsoft Exchange 2007 - Kolaboracijska platforma budućnosti

U svakom današnjem poduzeću je izuzetna bitna pravovaljana i brza razmjena informacija. Zaposlenici u takvim trenutcima posežu ka različitim oblicima komunikacije koja uključuje mobilne telefone, e-mail poruke, trenutnu razmjenu poruka i slično. Na tržištu postoje mnoga samostalna rješenja samostalno nude parcijalne mogućnosti komunikacije. Microsoft je na tržište izbacio novu viziju unificirane komunikacije, koja objedinjuje sve aspekte komunikacije u jednu platformu, bez obzira na lokaciju, vrijeme i komunikacijske alate. Uz bok glavnog predvodnika takvog unificiranog sustava razmjene informacija, odnosno MS Office Communications Server 2007, uz bok se nalazi i MS Exchange 2007, kao server koji je nepravedno smatran e-mail serverom, no on je puno više od toga. Osim što omogućava messaging on omogućava i kolaboraciju između zaposlenika.

Svrha ove prezentacije je upoznati polaznika s novim naprednijim mogućnostima MS Exchange 2007 servera. Seminar će kroz praktične primjere i demonstracije prikazati kako poboljšati kolaboraciju i komunikaciju među zaposlenicima. Pristup podacima (MS Outlook, Web Access, Windows Mobile/ActiveSync), Zajedničko dijeljenje informacija (kalendari, kontakti, e-mail poruke…), Automatsko upravljanje podacima (klasifikacije poruka), samo su neke od tema koje će biti obrađene u ovom seminaru.

Predavanja su namijenjena:

- IT managerima
- Voditeljima IT odjela
- Specijalistima tehničke podrške

Predavač: Igor Pavleković
Trajanje: 90 minuta
Područje: IT infrastruktura

 • Koliko je vaša metodologija za upravljanje projektima provediva u praksi?

Gospodarski subjekti u našoj regiji prepoznaju i u određenoj mjeri prate trendove projektiziranja poslovanja koje u svijetu traje već više od desetljeća. Mnoge organizacije odlučuju se na izradu vlastite metodologije za upravljanje projektima temeljem dostupnih izvora znanja i najboljih iskustava koju nastoje implementirati samostalno ili u suradnji s konzultantskim kućama. U tom procesu i neke organizacijske pretpostavke trebaju biti ostvarene. Nerijetko se provedbeni tim susreće s frustrirajućim situacijama zbog kojih se čitav projekt implementacije može dovesti u pitanje ili produžiti kroz duže razdoblje.

Svrha ove prezentacije je dati smjernice izrade i implementacije, u kratko vrijeme provedive, metodologije za upravljanje tvrtkom po projektima. U relativno kratko vrijeme, unutar jedne poslovne godine, može se primijeniti temeljna projektna komponenta u organizaciju tvrtke koja odmah počinje davati konkretne rezultate.

Predavanje je namijenjeno:

- Upravi tvrtke
- Izvršnom menadžmentu
- Voditeljima odjela
- Voditeljima projekata
- Članovima projektnih timova i ostalih ustrojbenih jedinica

Predavač: Davor Delić
Trajanje: 90 minuta
Područje: Project Management

 • Office Communication Server - sveobuhvatna komunikacija u vašem poduzeću

U svakom današnjem poduzeću je izuzetna bitna pravovaljana i brza razmjena informacija. Zaposlenici u takvim trenutcima posežu ka različitim oblicima komunikacije koja uključuje mobilne telefone, e-mail poruke, trenutnu razmjenu poruka i slično. Potrebno je u poslovnim napraviti okruženje, koje će na unificirani način omogućavati komunikaciju zaposlenika bilo kad, bilo gdje i na bilo koji način. Microsoft je na tržište izbacio dva proizvoda koji su okosnica unificirane komunikacije (unified communications) a koji omogućavaju takve načine komunikacije.

Najvažniji proizvod koji čini okosnicu unificirane komunikacije je MS Office Communications Server 2007. To je proizvod koji omogućava kompanijama korištenjem pregleda prisutnosti djelatnika, instant razmjenu kratkih poruka, govor na razini kompanije i audio-video konferencije. Samim time, OCS može uvelike olakšati troškove komunikacije među zaposlenicima, ali i olakšati komunikaciju, a samim time i produktivnost zaposlenika.

Svrha ove prezentacija je upoznati polaznike s osnovnim prednostima OCS-a. Na seminaru će se prikazati klijentska komponenta sustava (grupna razmjena poruka, audio komunikacija, video komunikacija, upravljanje prisutnošću, upravljanje telefonskim funkcionalnostima), MS Office Communicator Mobile Access, MS Office Comunicator Web Access, Audio- video konferencije (razmjena datoteka, kolaboracija na dokumentima, VoIP rješenja, korištenje whiteboard opcije, sustav glasanja, itd,) te telefonije.

Predavanja su namijenjena:

- IT managerima
- Voditeljima IT odjela
- Specijalistima tehničke podrške

Predavač: Igor Pavleković
Trajanje: 90 minuta
Područje: IT infrastruktura

 • Procijenite i efikasno upravljajte ukupnim troškovima svojih IT usluga

Portfelj usluga predstavlja kompletnu listu usluga kojom upravlja pružatelj usluga. Neke od tih usluga vidljive su klijentima, a druge nisu. Portfelj sadrži trenutne ugovorne obveze, razvoj novih usluga i aktualne planove unapređenja usluga, usluge trećih osoba koje su sastavni dio ponude usluga klijentima. Tijekom prezentacije raspravit ćemo i izraditi nacrt elemenata Upravljanje portfeljem usluga, Upravljanje katalogom usluga i Sporazumi o razini kvalitete usluga na primjerima usklađenim sa smjernicama koje pružaju Service Strategy i Service Design. Prezentacija je kombinacija uvoda u preporuke ITIL-a, primjera iz prakse i diskusije.

Svrha predavanja je objasniti koncept upravljanja porteljem usluga i predstaviti osnovne mehanizme u upravljanju IT uslugama. Kako pristupiti razvoju i održavanju portfelja usluga bez obzira radi li se o jednom ili više kataloga usluga i potrebnim sporazumima o razini kvalitete usluga u organizaciji?

Predavanje je namijenjeno:

- Voditelji IT odjela
- Service Level menadžeri
- Service Desk menadžeri
- Izvršni direktori
- Svi uključeni u razvoj i održavanje različitih vrsta sporazuma o uslugama ili kataloga usluga

Predavač: Rok Sajovic
Trajanje: 90 minuta
Područje: ITIL

 • Upotrebljavaju li se ograničeni resursi vaše tvrtke na poslovima koji joj donose najveću vrijednost?

Niti jedna tvrtka nema dostatne resurse za ostvarivanje svih poslovnih potreba koji proizlaze iz njene misije i vizije. Sukladno njima postavljaju se višegodišnji poslovni ciljevi koji se provode kroz razne strateške inicijative. Ove inicijative generiraju programe i projekte, a sveukupan obujam posla (ili njegov dio) prati se kroz portfelje projekata. Upravljanje portfeljem projekata je proces kojim se osigurava da tvrtka svoje ograničene resurse koristi na poslovima koji donose najveću vrijednost i koji su najviše u suglasju s poslovnim ciljevima i strategijama.

Svrha ove prezentacije je objasniti razne aspekte upravljanja portfeljima koji se moraju suštinski shvatiti prije nego se koncepti primjene. Demonstrira se 6-stupanjski model implementacije upravljanja portfeljem: definicija, temelji, selekcija, prioritizacija, autorizacija i aktivacija.

Predavanje je namijenjeno:

- Upravi tvrtke
- Izvršnom menadžmentu
- Voditelji projekata

Predavač: Davor Delić, Hrvoje Meštrović
Trajanje: 90 minuta
Područje: Project Management

 • Znate li koji je postotak izvršenja Vašeg projekta ili programa. Gdje ćete završiti s budžetom? A s rokom?

Dani monolitnih, složenih, višegodišnjih projekata prolaze. Oni su preteški za planiranje, upravljanje i završavanje unutar očekivanja. Bolji je pristup da se velike inicijative razbiju na više manjih projekata kojima se lakše upravlja i imaju veće šanse za uspjeh. Stoga ovi projekti postaju dijelovi programa – organizacijske strukture koja se uspostavlja radi koordinacije i upravljanja cijele inicijative koja se sastoji od više povezanih projekata. Na razinama programa i projekata većina voditelja otprilike zna kako im projekt stoji u odnosu na početni plan i proračun. To se uglavnom svodi na "...otprilike smo po planu ..." ili "...na pola smo puta ..." a nerijetko i "...totalno smo van plana i početnog budžeta...". Predstavit će se metoda koja izražava performanse programa i projekata kroz financijske pokazatelje osiguravajući čvrstu kontrolu budžeta i rokova.

Svrha ove prezentacije je predstaviti značajke programa i projekata te osnove metode upravljanja ostvarenom vrijednošću (Earned Value Management - EVA). U svjetskoj je praksi to najprihvaćeniji skup alata i tehnika kojim se kontroliraju programi i projekti praćenjem njihovih performansi u odnosu na početne planove i proračun, kao i njihovi trendovi do završenja.

Predavanja su namijenjena:

- Upravi tvrtke
- Izvršnom menadžmentu
- Voditeljima programa
- Voditeljima projekata
- Stručnoj javnosti

Predavač: Davor Delić
Trajanje: 90 minuta
Područje: Project management

 • Zašto certificirati Project Managere (PMI, IPMA)?

Moderno poslovanje nesumnjivo je bazirano na projektima a uspješnost tvrtke ovisi u uspješnosti provedbe strateških projekata i upravljanja tim projektima. Poznavanje metodologija za sistematično upravljanje projektima postalo je jedna od ključnih kompetencija svakog kvalitetnog menadžementa tvrtki i ostvarivanja profitabilnosti. Dodatni zahtjevi na voditelje projekata osim iskustva uključuju i kontinuirano pohađanje formalne edukacije na području upravljanja projektima. Stečena znanja potvrđuju se međunarodno priznatim certifikatima koje ćemo usporediti na ovom predavanju. Upoznat ćemo Vas sa najpriznatijim međunarodno priznatim sustavima ovjere, četverostupanjskim IPMA 4-L-C i PMI sustavom, kao i potrebnim uvjetima za stjecanje certifikata.

Svrha ovog predavanja je objasniti sustav certifikacije i potrebne preduvjete za stjecanje međunarodno priznatih certifikata od strane IPMA i PMI udruga. Koje kompetitivne prednosti i pozitivne promjene u tvrtkama ostvaruju nositelji certifikata.

Predavanja su namijenjena:

- Voditeljima projekata 
- Voditeljima programa
- Voditeljima projektnih timova 
- Voditeljima PMO
- Suradnicima na projektima

Predavač: Dražen Pavlić
Trajanje: 30 minuta
Područje: Project Management

 • VMWare – inteligentno smanjenje troškova servera

 

Globalna kriza i recesija dodatno nas usmjerava na kvalitetno upravljanje troškovima. Kada govorimo o IT infrastrukturi, interni resursi su podkapacitirani ukoliko se koriste po starom modelu „jedan server, jedna aplikacija“ i IT administratori i inženjeri troše previše vremena na upravljanje datacentrima i "farmama" servera, umjesto da inoviraju i unapređuju sustav.

Pogledajmo o kakvim troškovima je riječ:

 • veliki broj servera za različite svrhe,
 • mala iskorištenost resursa na serverima,
 • cijena održavanja, rezervnih dijelova (posebno za servere koji nisu jednostavno zamjenjivi zbog njihove 24x7 funkcije), on-site support-a,
 • velika potrošnja električne energije,
 • skupi sustavi hlađenja
 • planirani downtime zbog redovnog održavanja (prekovremeni rad).

Sve ovi elementi bitno utječu na troškove.

Imamo li način kako smanjiti troškove? Odgovor je u virtualizaciji.

 • Korištenjem VMware infrastrukture postižete da Vaša virtualna mašina radi na bilo kojem fizičkom ESX serveru (serverska mašina sa instaliranim vmware ESX serverom) bez da je "vezan" za njega (neovisnost o hardveru i driverima).
 • Zbog slabe iskorištenosti resursa i optimizacije korištenja istih, moguće je iskoristiti resurse jednog fizičkog ESX servera za više virtualnih mašina, bez obzira koja im je namjena.
 • Samim time smanjujete broj fizičkih servera, njihovu potrošnju i grijanje serverskih prostorija (manje potrebe za hlađenjem).
 • Mogućnost "selidbe" virtualnih mašina sa jednog ESX servera na drugi bez prekida rada VM.
 • Kao posljedica toga, korištenje "maintenance moda" omogućuje vam da sve VM budu "preseljene" automatski od strane Virtual Centra na druge servere dok taj stroj nadogradite/popravite i to unutar radnog vremena.
 • "Pametno" korištenje resursa unutar clustera automatski se odvija te su na taj način svi ESX serveri "ravnomjerno" iskorišteni.
 • Sve te metode omogućuju postizanje konsolidacije u prosjeku 1:6 do 1:10 što je znatno smanjenje broja fizičkih servera.
 • Buduće tehnologije će dopuštati i gašenje nepotrebnih ESX servera i paljenje po potrebi, s time da se opterećenje na njima opet automatski nadzire i mijenja od strane Virtual Centra.

Znači troškove možemo smanjiti... I to značajno...

Sažetak tema: Mogućnosti virtualizacije, Instalacija i konfiguriranje ESX servera, njegovih mrežnih postavki, pristup dijeljenom storageu, instalacija i korištenje Virtual Centra kao glavnog mjesta za administriranje svih ESX servera i VM, kreiranje i manipulacija VM, import fizičkih strojeva i virtualnih mašina raznih vrsta, upravljanje i nadzor resursa, DRS (distributed resource scheduler) i HA (high availability) cluster, planiranje, nadzor i prava na ESX serveru i VC

Svrha: Objasniti na koji način softverska rješenja zamjenjuju sve nedostatke hardverskih, a da se pritom ne narušavaju performanse sustava, već dapače povećavaju, uz istovremeno smanjenje troškova i rizika proizašlih iz ranjivosti hardvera.

Predavanja su namijenjena:

- Direktorima informatike / Voditeljima IT
- Voditeljima IT projekata
- Osoblju u IT odjelima
- Svima koji odlučuju o nabavi i upravljanju unutar IT

Predavač: Aleksandar Zlatović
Trajanje: 90 minuta
Područje: IT infrastruktura

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne