Poduka za osnovnoškolce

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Poduka za osnovnoškolce organizirana je s ciljem olakšavanja nerazumljivog i teškog gradiva te pisanja zadaća.

Poboljšavamo ocjene i prolaznost djece te povećavamo njihov interes za obrazovanjem.

Motiviranošću i pristupačnošću mladih profesora razvijamo kod djece pozitivan stav o učenju i planiranju vlastitog vremena.

Radom sa svakim djetetom kao individuom odabiremo način koji mu najbolje odgovara u poučavanju. 

Uz individualne sate organiziramo i repeticije u manjim grupama koje sačinjavaju učenici koji pohađaju istu školu, slušaju istog profesora, čime postižemo homogenost grupe i jednakost svih učenika i njihovih znanja.