Sistemski i mrežni administrator

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Danas kad svako ozbiljnije poduzeće raspolaže vlastitim informatičkim sustavom, zanimanje Sistemskog i mrežnog administratora za računala sve je više traženo, a ono nudi mogućnost zaposlenja u srednjim i većim poduzećima, kao i mogućnost samozaposlenja.

Ukoliko imate "žicu" za instaliranje, nadograđivanje, održavanje, umreživanje i rad s mrežama i serverima, rješavanje problema s operativnim sustavima, mrežnom infrastrukturom i hardverom, iskoristite svoj potencijal i steknite ovo dobro plaćeno zanimanje.

Cilj
Program obrazovanja ima cilj usavršiti polaznika za rješavanje gotovo svih tehničkih i administratorskih zadataka i problema vezanih uz računala u uredskom okruženju. Sistemski i mrežni administratori trebaju osigurati siguran i nesmetan rad, kako svakog korisničkog računala tako i mreže u cjelini.

Preduvjeti upisa

 • Završena minimalno srednja škola četverogodišnjeg trajanja.
 • Predznanje: nije potrebno

Dokumentacija potrebna za upis

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika domovnice
 • Preslika dokumenta najviše završene škole (diplome ili svjedodžbe)

Nastavne cjeline (seminari)

 • Administriranje operativnog sustava - MS Windows XP
 • Uvod u administriranje mreže
 • Impementacija mrežne infrastrukture
 • Administriranje Windows Servera

Seminarski rad
Nakon odslušanih i položenih nastavnih cjelina polaznik je dužan izraditi seminarski rad prema napucima voditelja programa obrazovanja. Seminarski rad je preduvjet za izlazak na završnu provjeru.

Vrsta obrazovanja

 • Usavršavanje

Završna provjera

 • usmeni ispit

Uvjerenje i diploma
Nakon položene završne provjere izdaje se Uvjerenje o stručnom usavršavanju propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Dodatne informacije
Program obrazovanja: Odobreno izvođenje programa prema rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA: UP/I-602-07/04-03/07
Program obrazovanja organiziramo u suradnji s Infokatedrom - Centar za obrazovanje iz Zagreba.

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne