MS Word - pisanje i obrada teksta

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Microsoft Word je specijalizirani program za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata. Jednostavan je za korištenje pa početnici vrlo lako mogu savladati njegove osnovne funkcije. Često se koristi u uredskom poslovanju ne samo kod jednostavnog unosa teksta već i kod umetanja tablica i raznih objekata, zaglavlja, podnožja i sl.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti polaznika za samostalnu izradu Microsoft Word dokumenta. Polaznici bi nakon ovog seminara trebali biti u mogućnosti sami sastavljati dokumente i dopise, manipulirati s tablicama, numerirati stranice…

Sadržaj

 • Korištenje aplikacije - Pokretanje Word-a - Upoznavanje dijelova radne površine - Otvaranje jednog ili više dokumenata - Spremanje dokumenta na određenu lokaciju na disku - Spremanje dokumenta pod drugim imenom i u drugom datotečnom formatu - Promjena vrste pogleda na dokument - Prikazivanje i sakrivanje alatnih traka - Zatvaranje dokumenta
 • Osnovne operacije - Umetanje teksta - Označavanje teksta (retka, rečenice, odlomka) - Uređivanje teksta - Umnožavanje, premještanje i brisanje teksta - Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni
 • Oblikovanje - Promjena slova, veličine i vrste fonta - Podebljanje, zakošenje i podvlačenje teksta - Promjena malih slova u velika i obrnuto - Bojanje teksta - Korištenje Prenositelja oblikovanja - Primjena postojećeg stila na riječ, redak i odlomak - Oblikovanje odlomka - Poravnavanje lijevo, desno, po sredini i obostrano - Uvlačenje odlomka - Odabir jednostrukog i dvostrukog proreda - Odabir razmaka ispred i iza odlomka - Rad sa tabulatorima - Označavanje i numeriranje listi - Promjena stila oznaka i brojeva - Primjena okvira i sjenčanja odlomka - Oblikovanje dokumenta - Promjena margina - Umetanje prijeloma stranice - Rad sa zaglavljem i podnožjem
 • Objekti - Stvaranje tablice - Označavanje redaka, stupaca, ćelija i cijele tablice - Mijenjanje širine stupca i visine retka - Mijenjanje stila, boje i širine okvira ćelije - Sjenčanje ćelije - Umetanje slike, crteža ili grafikona u dokument - Umnožavanje slike, crteža i grafikona između otvorenih dokumenata - Pomicanje slike, crteža, grafikona iz jednog u drugi dokument - Promjena veličine slike, crteža i grafikona
 • Cirkularna pisma - Razumijevanje pojma cirkularno pismo - Otvaranje i priprema glavnog dokumenta za cirkularno pismo unosom polja - Priprema popisa adresa i drugih datoteka sa podacima za korištenje u cirkularnom pismu
 • Napredni poslovi - Provjera pravopisa - Dodavanje riječi u ugrađeni rječnik - Pregled dokumenta prije ispisa - Odabir postavki ispisa - Ispis dokumenta

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Word - pisanje i obrada teksta", autori: grupa autora

Dodatne informacije

 • Seminar je priprema za polaganje ECDL ispita - Modul 3 - Obrada teksta
 • Seminar je jedan od nastavnih cjelina za program obrazovanja "Računalni operater"
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne