Brzo osposobljavanje za rad na računalu

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Kako u što kraćem vremenu postati informatički pismen? Čini Vam se da nikada neće savladati početne poteškoće u radu na računalu. Imamo rješenje za Vas: seminar za početnike (Osnove Windows, Word i Internet). Seminar je namijenjen polaznicima svih dobnih skupina koji se prvi put susreću s PC računalom te onima koji imaju djelomično znanje i žele ga unaprijediti.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti polaznika za osnovno korištenje računala unutar operativnog sustava Windows XP. Polaznici će naučiti samostalno izrađivati Microsoft Word dokumente (sastavljati dokumente i dopise, numerirati stranice, manipulirati s tablicama...). Također, polaznici će upoznati tehnike pretraživanja Interneta, korištenje informacija koje pronalazimo na web stranicama (spremanje slika, tekstova, datoteka) te slati i primati elektroničku poštu (e-mail).

Sadržaj

 • Osnove informacijske tehnologije
 • Prvi koraci u radu sa računalom - Uključenje, isključenje i restart računala
 • Windows XP - Objašnjenje radne površine - Označavanje i pomicanje ikona - Stvaranje prečica - Rad sa prozorima
 • Rad sa mapama i datotekama - Razumijevanje hijerarhije podataka - Rad u Windows Exploreru - Stvaranje mapa i podmapa - Kopiranje, premještanje, promjena imena i brisanje mapa i datoteka- - Najčešće korištene datoteke - Prebrojavanje, promjena statusa i sortiranje datoteka - Označavanje susjednih i nesusjednih datoteka i mapa - Kopiranje i premještanje mapa i datoteka - Brisanje i vraćanje datoteka i mapa iz koša za smeće - Pretraživanje mapa i datoteka - Komprimiranje i dekomprimiranje mapa i datoteka -
 • Upravljanje ispisom - Promjena osnovnog pisača - Instaliranje novog pisača - Ispis dokumenta iz aplikacije za obradu teksta - Zaustavljanje, ponovno pokretanje i brisanje poslova ispisa
 • Korištenje programa - Korištenje programa unutar Windows XP-a (Notepad, Paint, Calculator) - Pokretanje, unos podataka, spremanje i zatvaranje aplikacije za unos teksta (MS Word)
 • Podešavanje operativnog sustava i osnovne operacije - Pregled glavnih sistemskih informacija - Rad u upravljačkoj ploči (Control panel) - Promjena parametara (radna površina, datum i vrijeme, jezik na tipkovnici) - Formatiranje prijenosnih diskova - Instaliranje i deinstaliranje aplikacija - Korištenje Ispisa ekrana (Print screen) - Korištenje funkcije Pomoći
 • Word - Pokretanje aplikacije - Upoznavanje dijelova radne površine - Otvaranje jednog ili više dokumenata - Spremanje dokumenta na određenu lokaciju na disku - Spremanje dokumenta pod drugim imenom i u drugom datotečnom formatu - Promjena vrste pogleda na dokument - Prikazivanje i sakrivanje alatnih traka - Zatvaranje dokumenta
 • Osnovne operacije - Umetanje teksta - Označavanje teksta (retka, rečenice, odlomka) - Uređivanje teksta - Umnožavanje, premještanje i brisanje teksta - Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni
 • Oblikovanje - Promjena slova, veličine i vrste fonta - Podebljanje, zakošenje i podvlačenje teksta - Promjena malih slova u velika i obrnuto - Bojanje teksta - Korištenje Prenositelja oblikovanja - Primjena postojećeg stila na riječ, redak i odlomak - Oblikovanje odlomka - Poravnavanje lijevo, desno, po sredini i obostrano - Uvlačenje odlomka - Odabir jednostrukog i dvostrukog proreda - Odabir razmaka ispred i iza odlomka - Rad sa tabulatorima - Označavanje i numeriranje listi - Promjena stila oznaka i brojeva - Primjena okvira i sjenčanja odlomka - Oblikovanje dokumenta - Promjena margina - Umetanje prijeloma stranice - Rad sa zaglavljem i podnožjem
 • Objekti - Stvaranje tablice - Označavanje redaka, stupaca, ćelija i cijele tablice - Mijenjanje širine stupca i visine retka - Mijenjanje stila, boje i širine okvira ćelije - Sjenčanje ćelije - Umetanje slike, crteža ili grafikona u dokument - Umnožavanje slike, crteža i grafikona između otvorenih dokumenata - Pomicanje slike, crteža, grafikona iz jednog u drugi dokument - Promjena veličine slike, crteža i grafikona
 • Internet - Pretraživanje Web stranica - Preuzimanje podataka s Weba - Elektronička pošta - Slanje i primanje e-mail-a - Virusi - Opasnost virusa i načini prenošenja - Programi uklanjanja virusa

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Osnove PC računala i Windows XP", autori: grupa autora

Predznanje

 • Nije potrebno
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne