C# i .NET Framework 2.0

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Microsoft .NET Framework 2.0 je sveobuhvatni skup tehnologija za brzu izgradnju i integraciju XML web servisa, Windows baziranih aplikacija i web rješenja. C# (C Sharp) je najnoviji programski jezik Microsoft porodice, temeljen i napisan za .NET Framework arhitekturu. Ocijenjen od mnogih programera kao jezik koji se jednostavno piše, čita i održava kao Visual Basic, ali još uvijek daje mogućnosti i fleksibilnost starog dobrog C++.

Cilj
Cilj ovog seminara je da se polaznik upozna sa građom .NET Framework 2.0 okruženja, osnovama programiranja u C#-u, izradom jednostavnih konzolnih aplikacija, instalacijom i održavanjem .NET Frameworka 2.0, te osnovama objektno orijentiranog programiranja.

Sadržaj

 • Instalacija .NET Frameworka 2.0,
 • Struktura .NET Frameworka 2.0,
 • Osnove C#-a: Web forme, Windows forme i konzolne aplikacije,
 • Varijable, Nizovi, Tipovi podataka, Operatori, Kontrolne strukture i petlje, Funkcije i potprogrami,
 • Osnove Objektno Orijentiranog programiranja u C#-u: Apstrakcija objekata, Enkapsulacija, Međuveze, Moduli klasa, Članovi klasa, Objekti, Svojstva objekata, Metode i događaji, Konstruktorske funkcije, Nasljeđivanje, Premošćivanje (Overriding), Preopterećivanje (Overloading), Polimorfizam, Upoznavanje sa klasama .NET Frameworka 2.0, Namespaces, Assemblies, Garbage Colector.

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP, Internet i mrežne komunikacije ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Matthew MacDonald, Julian Templeman: „Beginning ASP.NET 2.0 in C# 2005: From Novice to Professional

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne