Turistički i hotelski menadžment

Lokacije
Visoka poslovna škola Utilus s pravom javnosti
Ulica Grada Mainza 21
10000 Zagreb
Tel: 01/2442-595
Poseban naglasak i težište programa rada Visoke poslovne škole UTILUS jest osposobljavanje kadrova za praktičnu primjenu znanja i poslovnih tehnika u svakodnevnoj turističkoj i hotelijerskoj praksi.

Nastavni plan i program izvodi se prema izvedbenom planu kojeg su dužni prije početka nastave izraditi svi predavači za svaki pojedini predmet. Prisustvovanje nastavi je obvezno. Osim obveznih predmeta studenti upisuju i izborne predmete. Pravo na polaganje svih obveznih i izbornih predmeta studenti stječu nakon odslušanih predavanja te ispunjenih predviđenih obveza (kao što su vježbe, seminarski radovi i sl.). Ispiti se polažu pismenim, usmenim i pismeno-usmenim načinom prema unaprijed utvrđenom režimu studija.
Studij se završava obranom diplomskog rada.

U predloženom smjeru studenti će ostvarivali 180 ECTS bodova i time stjecati pravo na višu stručnu spremu, zvanje stručni prvostupnik ekonomije odnosno diplomu bacalaureus/bacalaurea iz turističkog i hotelskog menadžmenta. Studij će se izvoditi kao redoviti studij. Ovi stručni nazivi kao i program nastave usklađeni su u potpunosti sa Zakonom o visokoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj.

Diplomirani studenti stjecati će odgovarajuću diplomu Visoke poslovne škole «Utilus» s pravom javnosti - Zagreb.

I. GODINA

I. SEMESTAR

 • OSNOVE POSLOVNE EKONOMIJE
 • GOSPODARSKA MATEMATIKA
 • POČELA TURIZMA
 • OSNOVE MARKETINGA
 • TURISTIČKA GEOGRAFIJA
 • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 1
 • POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 1

II. SEMESTAR

 • GOSPODARSKA MATEMATIKA
 • MEĐUNARODNA EKONOMIJA
 • OSNOVE MENADŽMENTA
 • OSNOVE STATISTIKE
 • EKOLOGIJA U TURIZMU
 • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 1
 • POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 1

II. GODINA

III. SEMESTAR

 • OSNOVE PRAVA
 • EKONOMIKA TURIZMA
 • POSLOVNA KULTURA U TURIZMU
 • ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA
 • UPRAVLJANJE HRANOM I PIĆEM
 • UPRAVLJANJE HOTELOM
 • POSLOVNE FINANCIJE
 • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2
 • POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 2

IV. SEMESTAR

 • ORGANIZACIJA I TEHNIKA POSLOVANJA AGENCIJA
 • POLITIKA RAZVOJA TURIZMA
 • POVIJESNO KULTURNO NASLJEĐE I TURIZAM
 • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2
 • POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 2

III. GODINA

V. SEMESTAR

 • SOCIOLOGIJA TURIZMA
 • TURISTIČKA PROMOCIJA
 • MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACJE
 • RAČUNOVODSTVO KOD POSREDNIKA
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSOM
 • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3
 • POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 3

VI. SEMESTAR

 • SPECIFIČNI OBLICI TURIZMA
 • PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
 • CONTROLING
 • PRODAJA I RECEPCIJSKO POSLOVANJE
 • POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3
 • POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 3
 • PLANIRANJE I DIZAJNIRANJE TURISTIČKIH OBJEKATA - izborni predmet
 • KONGRESNO – INCENTIVE POSLOVANJE (MICE) - izborni predmet

Stručna praksa

Stručnu praksu studenti će prema zadanom programu obavljati nakon završenog četvrtog semestra.

Obvezna praksa za studente biti će organizirana u domaćih tvrtkama, ali i u inozemstvu, u prestižnim svjetskim hotelskim kućama i turističkim kompanijama kao što su Le Meridien, Kempinski, Sir Rocco Forte Hotels, Starwood Hotels, American Express i drugim.

Opis zvanja, stručni nazivi i diploma

U predloženom smjeru studenti će ostvarivali 180 ECTS bodova i time stjecati pravo na višu stručnu spremu, zvanje stručni prvostupnik ekonomije odnosno diplomu bacalaureus/bacalaurea iz turističkog i hotelskog menadžmenta. Studij će se izvoditi kao redoviti studij. Ovi stručni nazivi kao i program nastave usklađeni su u potpunosti sa Zakonom o visokoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj.

Diplomirani studenti stjecati će odgovarajuću diplomu Visoke poslovne škole "Utilus" s pravom javnosti - Zagreb.

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne