Pripremni seminar za PMP ispit

Lokacije
Alea Rotunda d.o.o.
Hebrangova 33
10000 Zagreb
Tel: 01/4883-194
Fax: 01/4883-193
Cilj seminara je neposredna priprema polaznika za polaganje PMP ispita. Na seminaru se obrađuju teme iz PM BOK-a, osnovnog materijala koji treba savladati za pripremu ispita, prolaze se karakteristična pitanja i analiziraju odgovori.

Uz seminar se svakako preporuča korištenje simulatora PMP ispita X-AM.

Simulator PMP certifikacijskog ispita X-AM omogućava kandidatima da se jednostavno pripreme za ispit, tako da se prije ispita naviknu na način polaganja i na tipove pitanja koja se pojavljuju na pravom ispitu. X-AM sadrži stotine pitanja, od kojih se pri korištenju simulatora dio postavlja korisniku na temelju slučajnog odabira.

Zahvaljujući statističkim podacima, korisnik može pratiti svoj napredak. Ako pogrešno odgovori, dobiva detaljno objašnjenje, pa tako učenje postaje igra.

Simulator je, kao i ispit, na engleskom jeziku.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne