Upravljanje kriznim uvjetima

Lokacije
Veleučilišta Velika Gorica
Zagrebačka cesta 5
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6222-501
Fax: 01/7897-645
Studij kriznog upravljanja namjenjen je osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci.

Katastrofe, kao specifićna krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek dogadanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama.

Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Pripravnost na krizna stanja i katastrofe odnosi se na aktivnosti koje se obavljaju prije katastrofe tj. one koje povećaju razinu opće pripravnosti i unapređuju operativne i institucionalne kapacitete za reagiranje na krizna stanja, te na aktivnosti u tijeku kriznih uvjeta i neposredno nakon.

Sadržaj programa

Praktični dio nastave ovog studija provodi se u suradnji sa odgovarajućim institucijama državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi i općine), u pravnim osobama od posebnog interesa i značaja za zaštitu i spašavanje (Javne vatrogasne postrojbe, Centri 112, Hitna medicinska služba, Hrvatski crveni križ, Služba potrage, Služba traženja i spašavanja na moru, Gorska služba spašavanja itd.) i drugim velikim tvrtkama i suradnim institucijama Veleučilišta.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 35 redovitih i 60 izvanrednih

Predznanje

  • završena srednja četverogodišnja škola

Stručni naziv nakon završetka studija:

  • Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
    Kratica: bacc. ing. admin. chris. 

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne