Tečaj stranog jezika - C1 stupanj

Lokacije
Ferial d.o.o.
Radićeva 12/1
47000 Karlovac
Tel: 047/611-926
Fax: 047/642-621
Posebna pažnja posvećena je intenzivnom radu uz suvremene metode i izvorni didaktički materijal.

Kroz međunarodne standarde kvalitete cilj je omogućiti polaznicima snalaženje u tipičnom ambijentu strane zemlje i u drugim situacijama koje zahtjevaju poznavanje nekog stranog jezika.

Programi su usklađeni sa europskim standardom (Framework) i razvijaju sve jezične vještine: pisanje, čitanje, slušanje, govornu interakciju i govornu produkciju.

Razumijevanje

Slušanje
Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze nisu jasno izražene, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Čitanje
Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze nisu jasno izražene, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Govor

Govorna interakcija
Mogu se tečno i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja, te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

Govorna produkcija
Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.

Pisanje

Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom, te razvijati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojem je to namijenjeno.

Svaki stupanj traje 2 semestra.

Po završetku tečaja polaznici mogu upisati postignuta znanja i Uvjerenja u Europsku jezičnu mapu za odrasle (The European Language Portfolio for Adult Learners, ELP).

Nastava se održava 2 x 2 nastavna sata tjedno u popodnevnim (17:45-19.15) i večernjim terminima (19.30 – 21.00).

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne