Uspješan tim

Lokacije
Kastrapeli d.o.o.
Tomaševićeva 7
10410 Velika Gorica
Tel: 01 888 9798, 091/5218-685
Uspješne tvrtke danas prepoznaju važnost timskog rada i uspješne komunikacije. Radionica potiče stvaranje pozitivnog organizacijskog okruženja i brže donošenje odluka, a time i ostvarivanje boljih rezultata.

Izvodi se kao "in house" trening i sadržaj i vrijeme trajanja mogu se mijenjati ovisno o potrebama i željama naručitelja.

Sadržaj:

 • VRIJEDNOSTI - kako otkriti vrijednosti članova tima i kako uskaditi pojedinačne vrijednosti s vrijednostima ostalih članova, i s vrijednostima tima i tvrtke
 • PERCEPTIVNE POZICIJE - rješavanje nesuglasica i konflikata unutar tima
 • SASTANCI - kako da budu konstruktivni i efikasni
 • CILJEVI - kako ih postaviti i ostvariti KREATIVNOST U TIMU…
   
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne