Individualni tečaj engleskog jezika

Lokacije
Angla
Vlaška 131/I
10000 Zagreb
Tel: 01/4664-199
Fax: 01/4664-199
Individualni tečaj je namijenjen svim polaznicima koji žele učiti u vlastitom ritmu i maksimalno iskoristiti vrijeme kojim raspolažu bilo da se radi o tečaju općeg jezika ili tečaju po 'krojenom' programu.

Individualna nastava stranog jezika je u svim aspektima i u potpunosti prilagođena polazniku i njegovim željama, interesima te potrebama. Svi elementi nastave kao što su početak tečaja, raspored nastave, dinamika, lokacija – predmet su dogovora s polaznikom.

Uvažavajući potrebe i interese polaznika, program po kojem se radi može biti jedan od programa iz redovne nastave, poslovnih tečajeva ili bilo koji drugi program kojeg polaznik odabere u dogovoru sa Školom. Individualni pristup polazniku omogućava profesoru da sustavno prati sposobnosti i postignuća polaznika te usmjerava fokus rada na ona jezična područja koja je potrebno usavršavati. Na taj način, polaznik vrlo brzo ostvaruje željene rezultate, širi horizonte, a iznad svega postiže slobodu i sigurnost u komunikaciji na engleskom jeziku.
 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne