ECDL

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Do ECDL (Europske računalne diplome) možete doći polaganjem ispita za koje se trebate prijaviti u Učilištu Umag. Ispiti će se održati ukoliko se na iste prijavi minimum 5 polaznika.

Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag, je od strane Hrvatskog informatičkog zbora , registrinana je podružnica testnog centra informatičke škole Mellinia iz Pule.

Pripremu za ispite možete organizirati samoučenjem, ili u našoj ustanovi, za grupe od 10 do 12 polaznika organiziramo pripremne tečajeve.

Polaznici koji su u Učilištu završili verificiranih programa osposobljavanja za računalnog operateraposlovne primjene računala, ukoliko to žele mogu položiti određene module za stjecanje ECDL start, medium ili full diplome.

Pregled nastvnog plana i programa te Modula koje predviđa ECDL.

1. Osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows

 • M 1 Osnovni koncepti informacijske tehnologije

2. Microsoft Word – unos i obrada teksta

 • M 2 Korištenje računala i upravljanje datotekama
 • M 3 Orada teksta

3. Microsoft Word – napredno korištenje
4. Microsoft Excel – tablične kalkulacije

 • M 4 Tablične kalkulacije

5. Microsoft Power Point – izrada prezentacija

 • M 6 Prezentacije

6. Microsoft Access – baze podataka

 • M 5 Baze podataka

7. Rad na Internetu – baze podataka

 • M 7 Informacije I komunikacije

8. Microsoft Outlook – elektronička pošta i organizacija vremena
9. Podešavanje i održavanje računala

 • M 1 (nadopuna gradiva)
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne