Strani jezik za đake

Lokacije
Angla
Vlaška 131/I
10000 Zagreb
Tel: 01/4664-199
Fax: 01/4664-199
Program je namjenjen osnovnoškolcima te u potpunosti tematski prilagođen interesima i sposobnostima učenika.

Težište programa je na primjeni usvojenog znanja kroz kreativne aktivnosti, pojedinačne i timske projekte. Ovakvim pristupom potiče se razvoj komunikacijskih sposobnosti te ljubav prema stranom jeziku i kulturi.

Učenicima se pruža mogućnost sudjelovanja u jezičnim radionicama, prigodnim priredbama, godišnjem natjecanju u znanju stranog jezika, a bogatstvo izražavanja mogu pokazati i u pisanju za Anglin đački časopis Buzz.

Dinamika: 2x1 ili 1x2 školska sata tjedno

Lokacija: Sjedište Angle, Vlaška 131 ili Osnovne škole s kojima Angla surađuje

Broj polaznika: do 12

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne