Dizajner vrtova

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Profokus
Gundulićeva 34
10000 Zagreb
Tel: 01/4856-386, 01/4856-387
Fax: 01/4856-387
Dizajner vrtova i pejsažne arhitekture osoba je koja će tijekom obrazovnog procesa naučiti oblikovati prostor vrta ili balkona.

Da bi netko postao uspješan dizajner vrtova mora biti u mogućnosti odabrati stil vrta, raspolagati zadanim budžetom, biti otvoren prema novim idejama, umjeti komunicirati, kvalitetno i brzo izvesti zamišljeni projekt kako bi oblikovao vrt na zadovoljstvo klijenta. Mnogo elemenata u raspoređivanju biljaka i u dizajnu vrta potrebno je objediniti u organiziranu i ugodnu cjelinu vrta, u kojemu će se svatko osjećati "kao doma".

POŽELJNE OSOBINE
Dizajneri vrta i pejsažne arhitekture moraju biti kreativni i imati razvijenu sposobnost estetske prosudbe. Uz to je važno dobro poznavanje dendrologije. Oni školovanjem razvijaju smisao za tehničke probleme i prostorne odnose. Važno je da su precizni u radu, spretnih ruku te normalna vida. Poželjno je dobro crtati, kako bi se jasno mogli prikazati raznovrsni prostorni odnosi.

GDJE RADE DIZAJNERI VRTNE I PEJSAŽNE ARHITEKTURE?

 • u vlastitim tvrtkama za projektiranje, izvođenje i održavanje vrtova,
 • vrtnim centrima,
 • građevinskim i arhitektonskim tvrtkama i agencijama.

PROGRAM S PRAVOM UPISA U RADNU KNJIŽICU:
Program je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nakon završetka obrazovnog ciklusa izdaje se uvjerenje s pravom javnosti, a polaznicima se stručno zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

TRAJANJE PROGRAMA:
Dva semestra (jedna školska godina).

ODRŽAVANJE NASTAVE:
Dva puta tjedno prema rasporedu.

PROGRAM:

Osnove dizajna vrtova
Usvajanje znanja o povijesnom razvoju vrtova i osnovama dendrologije. Razvijanje umijeća tehničkog predočavanja kroz crtež te prikaza elemenata potrebnih za prezentaciju projekta.

Projektiranje vrtova
Usvajanje znanja o osnovama projektiranja pojedinih prostora vrta, te zakonitosti projektiranja elemenata vrta. Razvijanje sposobnosti snalaženja i orijentacije kako u prostoru tako i u prostornim prikazima, te stjecanje umijeća projektiranja vrta prema namjeni prostora.

Vježbe uređenja vrtova
Razvijanje umijeća izrade projekta dječjeg igrališta i vrta uz manju obiteljsku kuću s potpunom dokumentacijom. Usvajanje znanja o vrstama vrtlarskih radova.

KAKO SE UPISATI:
Nakon informativnog razgovora u Učilištu potpisuje se ugovor o obrazovanju.

UVJET UPISA:
Završena srednja škola.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • svjedodžba o završnom ispitu/maturi,
 • potvrda o državljanstvu - domovnica,
 • rodni list.

Predaju se kopije, a originali se donose na uvid.

POLAGANJE ISPITA:
Provjere znanja nakon prvoga semestra.

ZAVRŠNI ISPIT:
Nakon odslušanog programa polaže se završni ispit u pisanom i praktičnom obliku.

DIPLOMSKI RAD:
Nakon završenog i odslušanog programa izrađuje se diplomski rad na određenu temu kao uvjet za polaganje završnog ispita. To je završna mapa -prezentacija projekta nekog prostora, koja se stvara prema odabiru polaznika a u suradnji s mentorom.

POSEBNOSTI PROGRAMA:
Učilište Profokus steklo je reputaciju ustanove koja polaznicima organizira predavanja iz specifičnih područja te posjeta rasadniku i izložbenim prostorima

PLAĆANJE:
Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima tijekom školovanja.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne