Informatički menadžment

Lokacije
Visoka poslovna škola Minerva
Ulica Sv. Duje 8a
21204 Dugopolje
Tel: 021/493-100
Visoka poslovna škola 'Minerva' u Dugopolju - temeljem dopusnice Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (KLASA: UP/I-602-04/06-12/00005, URBROJ: 533-07-07-0007 od 13. veljače 2007. godine) - obrazuje polaznike u području menadžmenta informacijskih sustava, odnosno stjecanja znanja o upravljanju informacijskim sustavima te praćenja trendova u razvoju informacijskih tehnologija.

Cjelovitim obrazovanjem, koje obuhvaća temeljna teorijska, metodološka i aplikativna znanja s područja poslovne ekonomije - odnosno stjecanjem prvoga stručnog stupnja ekonomije za informatički menadžment - polaznicima se omogućava i rad izvan područja informacijskih sustava, budući da se oni istodobno obrazuju za obavljanje raznovrsnih složenih i specifičnih poslova u gospodarstvu.

ORGANIZACIJA I TRAJANJE STUDIJA

Studij obaju smjerova na Visokoj školi traje tri godine, odnosno 6 semestara, i njime se stječe 180 ECTS bodova. Studij se izvodi u sjedištu Visoke poslovne škole 'Minerva' u Dugopolju.

STRUČNI NAZIVI

Obranom završnog rada, po završetku studija smjera Menadžment informacijskih sustava i Menadžment sigurnosti informacijskih sustava stječe se stručni naziv:

STRUČNA PRVOSTUPNICA/STRUČNI PRVOSTUPNIK EKONOMIJE ZA INFORMATIČKI MENADŽMENT(BACCALAUREUS/BACCALAUREA EKONOMIJE ZA INFORMATIČKI MENADŽMENT -bacc

UPIS

Studij na Visokoj poslovnoj školi 'Minerva', Dugopolje, upisuje se na temelju razredbenog postupka.

Stručni studij smjera Menadžment informacijskih sustava i Menadžment sigurnosti informacijskih sustava mogu upisati svi pristupnici (hrvatski i strani državljani) koji su prethodno završili četverogodišnju srednju školu u Republici Hrvatskoj, ili njima ekvivalentne srednje škole u inozemstvu, te neki drugi visokoškolski studij u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Razredbeni postupak za studente/ice obaju studijskih smjerova sastoji se od vrednovanja:

- uspjeha postignutog u svakom razredu srednje škole,

- uspjeha završnoga maturskog rada.

Na temelju vrednovanja općeg uspjeha u svakom razredu srednje škole i uspjeha završnog ispita ili uspjeha državne mature utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista). U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati pristupnici/ce koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja postigli bolji uspjeh iz hrvatskog jezika i matematike.

Treba istaći da se cjelovitim visokoškolskim - poslovnim i ekonomskim - obrazovanjem koje obuhvaća temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja poslovne ekonomije, studentima/icama omogućava i rad izvan područja informacijskih sustava, budući da se oni istodobno obrazuju za obavljanje složenih i specifičnih poslova u gospodarstvu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: ne