European export manager - Specijalist/ica za upravljanje izvozom

Lokacije
Callidus - Ustanova za obrazovanje odraslih
Ilica 242
10000 Zagreb
Tel: 01/4553-020; 0800/300-330
Fax: 01/4553-029
Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Klasa: UP/I-602-07/09-03/00124 Urudžbeni broj: 533-09-09-0006

O programu:

Potražnja za internacionalnim znanjima iz područja izvoza neprestano raste. Ekonomska isprepletenost u Europi, ali i u cijelome svijetu, stavlja poduzeća i njihove zaposlenike pred visoke izazove u poslovanju koja su podređena sve kraćim ciklusima promjena. Ta činjenica ima utjecaj na zadaće svih zaposlenika u području izvoza, marketinga i internacionalne prodaje. Poduzeća na internacionalnom tržištu očekuju vrhunska aktualna stručna znanja i vještine. Iz tog su razloga zajedno gospodarske komore Njemačke i Austrije (DIHK i WKO) izradile, za izvozno orijentirana poduzeća i njihove zaposlenike koji rade izvozne poslove, novi europski edukacijski koncept znanja u području izvoznog upravljanja pod nazivom European Export Manager (Specijalist/ica za upravljanje izvozom).

Kroz stručno usavršavanje European Export Manager (Specijalist/ica za upravljanje izvozom) polaznici će produbiti svoja znanja i kompetencije na području izvoznih poslova i razviti se u internacionalno orijentiranog i priznatog menadžera. Nakon ove edukacije polaznici će suvereno upravljati alatima na području vanjske trgovine i izvoza, koji čine glavne faktore uspjeha u izvoznom poslovanju. Edukacija je organizirana na hrvatskome (70% vremena) i engleskom jeziku (30% vremena), a provode je certificirani hrvatski i europski stručnjaci iz prakse.
Kome je edukacija namijenjena?
 Voditeljima izvoza, voditeljima marketinga stranih tržišta, voditeljima prodaje na stranim tržištima, vlasnicima malih i srednjih poduzeća koji izvoze ili žele početi izvoziti. 

Trajanje programa i održavanje treninga

 • Program sadržava 12 modula u ukupnom trajanju od 188 nastavnih sati (1 nastavni sat = 45 minuta): od toga 184 sata treninga i 4 sata inidividualnih konzultacija u izradi izvoznoga koncepta. 
 • Trening moduli održavaju se subotom (od 09:00h do 16:00h)
 • Trajanje programa: 10 mjeseci
 • Kratki pregled edukacijskih modula
 • Praksa i savjeti u međunarodnom poslovanju
 • Izvozni marketing
 • Međunarodna direktna prodaja
 • Procedure i administracija u međunarodnom poslovanju
 • Internacionalne financije u međunarodnom poslovanju
 • Nacionalne i internacionalne potpore u izvozu
 • Internacionalni kontroling
 • Internacionalno upravljanje rizikom
 • Internacionalni i interkulturalni menadžment
 • Inovacijski menadžment
 • Zaštita na radu
 • Individualne konzultacije u izradi vlastitoga izvoznog koncepta


Ekskurzija u Austriju

Tijekom edukacije za naše polaznike organiziramo dvodnevnu eskurziju u Austriju s ciljem prekogranične razmjene iskustva. Organizirat će se okrugli stolovi sa austrijskim stručnjacima iz prakse na teme koje će biti relevantne za polaznike te posjet WIFI institutu u Beču. Ekskurzija je uračunata u cijenu programa.

Cijena

 • Cijena programa iznosi: 20.000 kn
  • za jednokratno plaćanje: 19.000,00 kn (cijena s 5% popusta) 
  • plaćanje u ratama: 2.000,00 kn x 10 obroka (valuta plaćanja svakog 20. u mjesecu)


Potvrda o edukaciji

 • Polaznik nakon edukacije prema europskim standardima ostvaruje pravo na WIFI diplomu (European Export Manager), europski cijenjen certifikat koji izdaje WIFI - institut Austrijske gospodarske komore na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski)
 • Prema hrvatskim standardima polaznik ostvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog znanja u radnu knjižicu (Specijalist/ica za upravljanje izvozom)
 • Osiguravajući europske i hrvatske certifikate WIFI polaznicima jamči povezanost prakse s najnovijim znanjima i vještinama potrebnima gospodarstvu. Posjedovanje WIFI diplome i mogućnost upisa stečenog zvanja u radnu knjižicu znači potvrdu i jamstvo polazniku i poduzeću o uspješno završenoj edukaciji, što ima neizostavnu važnost u poslovnom napredovanju na hrvatskom i europskom tržištu rada. WIFI diploma i upis zvanja u radnu knjižicu omogućuje polazniku razvoj, inovaciju i primjenu znanja u svakodnevnom poslu

Našim polaznicima osiguravamo:

 • znanja i vještine proizašle iz svjetske prakse,
 • hrvatske trenere s višegodišnjim radnim iskustvom u praksi,
 • ekskurziju u Austriju – prekogranična razmjena iskustva sa stručnjacima iz Austrije,
 • europske i hrvatske diplome te upis usavršenog zanimanja u radnu knjižicu

 

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: da