Purchase manager - Specijalist/ica za nabavu

Lokacije
Callidus - Ustanova za obrazovanje odraslih
Ilica 242
10000 Zagreb
Tel: 01/4553-020; 0800/300-330
Fax: 01/4553-029
Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Klasa: UP/I-602-07/09-03/00124 Urudžbeni broj: 533-09-09-0006

O programu:

Iznimno važna sastavnica logističke potpore svake tvrtke je nedvojbeno sustav opskrbe sirovinama, reprodukcijskim materijalom, pričuvnim dijelovima, potrošnim materijalom, pogonskim i energetskim sredstvima, ali i ostalim stvarima i uslugama koje su potrebne za uspješno provođenje procesa poduzeća. Ukoliko primjerice, u nekom vremenskom razdoblju tvrtka ne raspolaže s potrebnim sirovinama ili energijom zaustavlja se proizvodni ili uslužni proces, javljaju se iznimno veliki gubitci, ruši se poslovni ugled, a može doći i do velikih troškova i nenadoknadivih šteta. Iz tog razloga uloga i odgovornost menadžera nabave je vrlo velika.
Uspješan menadžer nabave, osim stručnih kompetencija upravljanja nabavnim procesima, mora imati razvijene organizacijske, komunikacijske i socijalne kompetencije kako bi uspješno upravljao nabavnim timom, ostvario uspješne odnose i veze s dobavljačima, ali da bi i uspješno s njima pregovarao. Ova edukacija omogućit će Vam razvoj i unapređenje svih potrebnih kompetencija prijenosom praktičnih znanja tima trenera (predavača) koji posjeduju višegodišnje iskustvo rada u nabavi. Nakon edukacije moći ćete se uspješno boriti sa svakodnevnim zadacima i problemima koje susrećete u svome radu kao menadžer nabave.

 

Kome je edukacija namijenjena?
Menadžerima nabave koji se žele dodatno stručno usavršiti, referentima u nabavi koji imaju potencijal za napredovanje na poziciju menadžer i žele razviti menadžerske vještine te svima onima koje tema zanima ili su na bilo koji način uključeni u procese nabave.

Trajanje programa i održavanje treninga

 • Program sadržava 8 trening modula u ukupnom trajanju od 196 nastavnih sati (1 nastavni sat = 45 minuta): od toga 160 sati treninga i 36 sati e-learninga.
 • Trening moduli održavaju ponedjeljkom i utorkom (od 17 do 20 sati)
 • Trajanje programa: 10 mjeseci
 • Kratki pregled edukacijskih modula
 • Upravljanje lancem opskrbe i organizacija nabave
 • Politika nabave – uspješan rad u nabavi
 • Projektno upravljanje
 • Ekonomska odgovornost nabave kod upravljanja troškovima
 • Kontroling nabave
 • Javna nabava
 • Zaštita na radu
 • Engleski jezik u internacionalnoj nabavi (e-learning metoda tokom cijelog programa)

Ekskurzija u Austriju

Tijekom edukacije za naše polaznike organiziramo dvodnevnu eskurziju u Austriju s ciljem prekogranične razmjene iskustva. Organizirat će se okrugli stolovi sa austrijskim stručnjacima iz prakse na teme koje će biti relevantne za polaznike te posjet WIFI institutu u Beču. Ekskurzija je uračunata u cijenu programa.

Cijena

 • Cijena programa iznosi: 18.500 kn
  • za jednokratno plaćanje: 17.575,00 kn (cijena s 5% popusta) 
  • plaćanje u ratama: 1.850,00 kn x 10 obroka (valuta plaćanja svakog 20. u mjesecu)

Potvrda o edukaciji

 • Polaznik nakon edukacije prema europskim standardima ostvaruje pravo na WIFI diplomu (Purchase Manager), europski cijenjen certifikat koji izdaje WIFI – institut Austrijske gospodarske komore na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski).
 • Prema hrvatskim standardima polaznik stvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog znanja u radnu knjižicu (Specijalist/ica za nabavu).
 • Osiguravajući europske i hrvatske certifikate WIFI polaznicima jamči povezanost prakse s najnovijim znanjima i vještinama potrebnima gospodarstvu. Posjedovanje WIFI diplome i mogućnost upisa stečenog zvanja u radnu knjižicu znači potvrdu i jamstvo polazniku i poduzeću o uspješno završenoj edukaciji, što ima neizostavnu važnost u poslovnom napredovanju na hrvatskom i europskom tržištu rada. WIFI diploma i upis zvanja u radnu knjižicu omogućuje polazniku razvoj, inovaciju i primjenu znanja u svakodnevnom poslu.

Našim polaznicima osiguravamo:

 • znanja i vještine proizašle iz svjetske prakse,
 • hrvatske trenere s višegodišnjim radnim iskustvom u praksi,
 • ekskurziju u Austriju – prekogranična razmjena iskustva sa stručnjacima iz Austrije,
 • europske i hrvatske diplome te upis usavršenog zanimanja u radnu knjižicu.

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: da