Human resource manager - Specijalist/ica za upravljanje ljudskim potencijalima

Lokacije
Callidus - Ustanova za obrazovanje odraslih
Ilica 242
10000 Zagreb
Tel: 01/4553-020; 0800/300-330
Fax: 01/4553-029
Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Klasa: UP/I-602-07/09-03/00124 Urudžbeni broj: 533-09-09-0006

O programu:

Ciljano korištenje ljudskog kapitala jedan je od najvažnijih faktora uspješnosti i konkurentnosti poduzeća. Sudjelovanjem na ovoj edukaciji stječete vještine koje su potrebne u svim područjima Human Resource Managementa, počevši od strategije, preko regrutiranja novih zaposlenika, sistematske podrške u razvoju, planiranja karijera do kontrolinga. Nakon što završite ovu edukaciju znat ćete koje su zadaće osobe odgovorne za razvoj ljudskih potencijala te ćete pomoću upotrebe metoda i alata za razvoj ljudskih potencijala moći pružiti podršku menadžmentu u tvrtki u kojoj radite. Postat će Vam jasna Vaša uloga, Vaše mogućnosti i granice profesionalnog razvoja ljudi u raznim organizacijama. Steći ćete potrebno znanje o tome kako pretvoriti ljudski kapital u povećanje dobiti poduzeća. Opširnim i kvalitetnim obrazovanjem s visokim udjelom prakse postići ćete kompetencije koje Vam daju mogućnost kvalitetnog obavljanja operativnih i strateških zadaća u Human Resource Managementu.

Za usavršavanje osoba zaduženih za razvoj ljudskih potencijala od velike je važnosti razmjena iskustva s kolegama. Na ovoj edukaciji poticat će Vas se na spomenutu razmjenu iskustva i na mogućnost obostranog učenja od kolega. Generalni cilj ove edukacije je razviti stručne i osobne kompetencije neovisno o tome jeste li već Human Resource Manager ili to želite postati.

Kome je edukacija namijenjena?

Voditeljima sektora ljudskih potencijala koji se žele dodatno stručno usavršiti, voditeljima kadrovske službe i specijalistima za zapošljavanje koji imaju potencijal za napredovanje na poziciju menadžera ljudskih potencijala i žele razviti menadžerske vještine te svima onima koje tema zanima ili su na bilo koji način uključeni u procese upravljanja ljudskim resursima.

Trajanje programa i održavanje treninga
 

 • Program sadržava 13 trening modula u ukupnom trajanju od 188 nastavnih sati (1 nastavni sat = 45 minuta).
 • Trening moduli održavaju se svaki treći tjedan od ponedjeljka do petka (od 17 do 20 sati)
 • Trajanje programa: 10 mjeseci
 • Kratki pregled edukacijskih modula
 • Osobni razvoj
 • Socijalne kompetencije
 • Strategije i trendovi u upravljanju ljudskim potencijalima
 • Pronalazak i odabir novih zaposlenika
 • Praćenje radne uspješnosti zaposlenika
 • Razvoj zaposlenika i organizacije
 • Coaching
 • Sustavi nagrađivanja
 • Kontroling u upravljanju ljudskim potencijalima
 • Upravljanje znanjem i promjenama
 • Upravljanje otkazima
 • Radno pravo
 • Zaštita na radu


Ekskurzija u Austriju

Tijekom edukacije za naše polaznike organiziramo dvodnevnu eskurziju u Austriju s ciljem prekogranične razmjene iskustva. Organizirat će se okrugli stolovi sa austrijskim stručnjacima iz prakse na teme koje će biti relevantne za polaznike te posjet WIFI institutu u Beču. Ekskurzija je uračunata u cijenu programa.

Cijena
 

 • Cijena programa iznosi: 18.500 kn
  • za jednokratno plaćanje: 17.575,00 kn (5% popusta) 
  • plaćanje u ratama: 1.850,00 kn x 10 obroka (valuta plaćanja svakog 20. u mjesecu)


Potvrda o edukaciji

 • Polaznik nakon edukacije prema europskim standardima ostvaruje pravo na WIFI diplomu (Human Resource Manager), europski cijenjen certifikat koji izdaje WIFI – WIFI institut Austrijske gospodarske komore na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski)
 • Prema hrvatskim standardima polaznik stvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog znanja u radnu knjižicu (Specijalist/ica za upravljanje ljudskim potencijalima)
 • Osiguravajući europske i hrvatske certifikate WIFI polaznicima jamči povezanost prakse s najnovijim znanjima i vještinama potrebnima gospodarstvu. Posjedovanje WIFI diplome i mogućnost upisa stečenog zvanja u radnu knjižicu znači potvrdu i jamstvo polazniku i poduzeću o uspješno završenoj edukaciji, što ima neizostavnu važnost u poslovnom napredovanju na hrvatskom i europskom tržištu rada. WIFI diploma i upis zvanja u radnu knjižicu omogućuje polazniku razvoj, inovaciju i primjenu znanja u svakodnevnom poslu

 

Našim polaznicima osiguravamo:

 • znanja i vještine proizašle iz svjetske prakse
 • hrvatske trenere s višegodišnjim radnim iskustvom u praksi
 • ekskurziju u Austriju – prekogranična razmjena iskustva sa stručnjacima iz Austrije
 • europske i hrvatske diplome te upis usavršenog zanimanja u radnu knjižicu
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: da