Engleski Prevođenje

Lokacije
Linguae d.o.o.
Radićeva 4
51000 Rijeka
Tel: 051/431-946
Fax: 051/431-946
Cvetkov trg 1
51000 Rijeka
Nudimo specijalizirani tečaj prevođenja na engleski jezik za potencijalne prevoditelje i sudske tumače.

Preduvjet za pohađanje tečaja je visoka razina kompetentnosti u korištenju engleskog jezika (CAE ili viši stupanj).
U sklopu tečaja obrađuju se i prakticiraju sljedeće aktivnosti:

  • Metodologija prevođenja
  • Prevođenje općih tekstova
  • Prevođenje stručnih tekstova, poput ugovora, osobnih dokumenata, različitih potvrda, diploma, propisa i zakona te znanstvenih radova.

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: da
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: da