Engleski dječji predškolski

Lokacije
Linguae d.o.o.
Radićeva 4
51000 Rijeka
Tel: 051/431-946
Fax: 051/431-946
Cvetkov trg 1
51000 Rijeka
Tečaj je namjenjen djeci uzrasta od 5-7 godina.

Program za predškolsku djecu (uzrast od 5 do 7 godina) podrazumijeva učenje stranog jezika kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu. Program je prilagođen dobi, sposobnostima, željama i potrebama svakog pojedinog djeteta.

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: da
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: da