Programi stranih jezika za odrasle

Lokacije
Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/212-269, 051/212-289
Fax: 051/334-907, 051/334-987
Za odrasle polaznike upisi su organizirani 2 puta godišnje (početkom rujna i početkom veljače):
 • VERIFICIRANI PROGRAMI OPĆEG JEZIKA ZA ODRASLE (odobreni od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta 2009.g.- grupna nastava)
 • ENGLESKI opći jezik
 • NJEMAČKI opći jezik
 • TALIJANSKI opći jezik
 • RUSKI opći jezik

Stupnjevi stranih jezika:

A1 - pripremni, A2-temeljni, B1-prijelazni/razvojni, B2-samostalni, C1-napredni i C2-vrsni sadrže propisan broj modula/semestara po 70 sati nastave. Za uspješno završen modul dobiva se potvrda, a za uspješno položen stupanj svjedodžba.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA (španjolski, japanski, slovenski,hrvatski za strance)

Tečajevi mogu biti grupni,individualni, poslovni, konverzacijski, krojeni, ubrzani…

Svi programi jezične nastave za odrasle u skladu su sa CEF-om (Common European Framework of Reference for Languages) tj. Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ).
CEF(ZEROJ) okvirno opisuje stupnjeve stranog jezika od početnog A1 do vrsnog C2 te definira znanja, vještine i kompetencije koje polaznici trebaju usvojiti na pojedinom stupnju kako bi strani jezik mogli uspješno koristiti u komunikaciji.

Početnici upisuju pripremni stupanj A1/I. modul. Za ostale se testom predznanja (besplatan) utvrđuje koji stupanj (i modul) polaznik može pohađati.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne