Osnove PC računala i Windows XP

Lokacije
Infokatedra d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 62
10000 Zagreb
Tel: 01/4840-064
Fax: 01/4840-065
Seminar je namijenjen polaznicima koji se prvi puta susreću s PC računalom i onima koji imaju djelomično znanje i žele ga utvrditi. Bez temeljnog znanja rada u operativnom sustavu Windows XP i korištenju njegovih aplikacija osoba se po današnjim mjerilima smatra nepismenom.

Seminar je priprema za polaganje ECDL ispita:
Modul 1 – Osnove informacijske tehnologije i
Modul 2 – Korištenje računala i upravljanje datotekama

Cilj
Cilj seminara je prezentirati osnove informacijske tehnologije te naučiti polaznika o osnovnom korištenju računala unutar operativnog sustava Windows XP. Objašnjava se organizacija podataka na čvrstom disku. Koriste se programi unutar Windowsa (kalkulator, za pisanje teksta te program za crtanje). Naglasak je dan na rad sa mapama i datotekama, stvaranje, brisanje, preimenovanje, kopiranje, komprimiranje.. Vrši se jednostavno podešavanje unutar Upravljačke ploče. Nakon završenog seminara polaznik je osposobljen za samostalno korištenje računalom te pripremljen za daljnju nadogradnju svog informatičkog znanja.

Sadržaj

 • Osnove informacijske tehnologije
 • Prvi koraci u radu sa računalom – Uključenje, isključenje i restart računala
 • Windows XP – Objašnjenje radne površine – Označavanje i pomicanje ikona – Stvaranje prečica – Rad sa prozorima
 • Rad sa mapama i datotekama – Razumijevanje hijerarhije podataka - Rad u Windows Exploreru - Stvaranje mapa i podmapa - Kopiranje, premještanje, promjena imena i brisanje mapa i datoteka - Najčešće korištene datoteke – Prebrojavanje, promjena statusa i sortiranje datoteka – Označavanje susjednih i nesusjednih datoteka i mapa – Kopiranje i premještanje mapa i datoteka – Brisanje i vraćanje datoteka i mapa iz koša za smeće – Pretraživanje mapa i datoteka – Komprimiranje i dekomprimiranje mapa i datoteka -
 • Virusi – Opasnosti virusa i načini prenošenja – Programi za uklanjanje virusa
 • Upravljanje ispisom – Promjena osnovnog pisača – Instaliranje novog pisača – Ispis dokumenta iz aplikacije za obradu teksta – Zaustavljanje, ponovno pokretanje i brisanje poslova ispisa
 • Korištenje programa – Korištenje programa unutar Windows XP-a (Notepad, Paint, Calculator) – Pokretanje, unos podataka, spremanje i zatvaranje aplikacije za unos teksta (MS Word)
 • Podešavanje operativnog sustava i osnovne operacije – Pregled glavnih sistemskih informacija - Rad u upravljačkoj ploči (Control panel) – Promjena parametara (radna površina, datum i vrijeme, jezik na tipkovnici) – Formatiranje prijenosnih diskova – Instaliranje i deinstaliranje aplikacija – Korištenje Ispisa ekrana (Print screen) – Korištenje funkcije Pomoći

Predznanje
Seminar ne zahtjeva predznanje.

Nastavni materijal
Softver: Windows XP
Priručnik za polaznike: "Osnove PC računala i Windows XP", autori: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne