Upravljanje troškovima

Lokacije
Excel Computers d.o.o.
F. Krežme 8
31000 Osijek
Tel: 031/204-500
Cilj poslovnog subjekta je ostvarivanje i povećanje dobiti. Na taj cilj svakodnevno utječu prihodi, rashodi i troškovi. Kontrola efikasnosti upravljanja pojedinim dijelovima imovine kao i cijelim poslovnim procesom prioritetan je zadatak svakog poslovnog subjekta.

Pravovremena i točna informacija upravi od ključne je važnosti za donošenje poslovnih odluka. Takva se informacija očekuje od računovodstva ... preuzmite odgovornost za informacije ...

Svrha seminara: Pobuditi razumijevanje uzroka nastajanja zaliha i njihovih troskova, te upoznavanje s metodama vrednovanja i upravljanja zalihama. Uputiti u promišljanja o troškovima s obzirom na poreze, bilancu i dobit.

Kome je namijenjen:

 • Računovođama koje upravi predlažu metode vrednovanja zaliha i odlučuju o troškovima,
 • Knjigovođama odgovornim za upravljanje zalihama,
 • pogonskim knjigovođama,
 • knjigovođama i računovođama koji žele naučiti više.

Iz programa:

 • pojam i podjela troškova
 • metode obračuna utroška zaliha
 • porezni aspekt troškova poslovanja
 • troškovi u proizvodnji
 • troškovi u trgovini
 • utjecaj troškova na bilancu i račun dobiti i gubitka
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne