Radionica: Sastavljanje, instalacija i konfiguracija PC računala

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Posjedujete znanja i iskustva o hardverskim komponentama računala, instaliranju i konfiguriranju hardvera i operacijskih sustava, o računalnim mrežama i dijagnosticiranju i održavanju računala. Sva ova znanja dobivaju smisao tek praktičnim radom, što je upravo i sadržaj ovog seminara.

Cilj:
Cilj ovog seminara je osposobiti polaznika za rad u realnim situacijama u kojima se serviseri osobnih računala nalaze. Kroz posebno pripremljene praktične zadatke i primjere polaznici će se osposobiti za odabir, nabavku, instalaciju i konfiguraciju računalnih komponenti, kao i za instalaciju i konfiguraciju operacijskog sustava i svog potrebnog softvera.

Sadržaj seminara:

Seminar se sastoji od više razrađenih studija slučaja (projekata). Cilj svakog od projekata je polaznicima približiti pojedini segment rada prilikom izvedbe PC računala i računalnog sustava. Prvi projektni zadatak predstavlja analizu ponude računalnih komponenti i izradu plana nabave računala i perifernih uređaja sukladno zadanim parametrima, respektirajući postojeći računalni sustav. Projektnim zadacima koji slijede polaznici rješavaju stvarne, konkretne probleme u radu računala i računalnih sustava, a uključuju dijagnosticiranje kvara na PC hardveru, sastavljanje PC računala od komponenti, nadogradnju postojećeg računalnog sustava i pojedinih računala… Projektne zadatke polaznici rješavaju samostalno uz podršku mentora, a prilikom realizacije koriste alate i tehnike analize čije su korištenje usvojili na proteklim seminarima.

Predznanje:
N30: Hardverske komponente računalnog sustava
N31: Instaliranje i konfiguriranje PC hardvera
N16: Administriranje operativnog sustava – MS Windows XP
N35: Uvod u računalne mreže
N32: Dijagnostika i održavanje računalna

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne