Adobe Dreamweaver: Website Development 1

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Dreamweaver je programski alat koji ima sve što je potrebno za sastavljanje profesionalnih web stranica. Pojednostavljuje dizajn stranica, bez obzira koristite li njegov tekstualni ili grafički način rada.

Cilj:
Polaznik će naučiti učinkovito koristiti osnovne mogućnosti Dreamweavera. To uključuje sastavljanje HTML stranica koje sadrže tekst, slike, hiperlinkove, obrasce i sl. te postavljanje web site-a na Internet.

Sadržaj seminara:

Početni ekran, Snimanje dokumenata, Umetanje teksta, Definiranje pozadine i boja, Izrada lista, HTML stilovi, Rad sa grafikom: Umetanje grafike na stranicu, Dodavanje Flash objekata i animacija, Linkovi: Umetanje, Image Maps, Tablice i prikaz podataka: Izrada, Manipuliranje, Svojstva, Page Layout, Sortiranje, Forme: Check Box, Radio Button, List/Menu, Buttons, Upravljanje WEB stranicom: Dodavanje novih mapa ili datoteka, Site Map, Povezivanje sa serverom i postavljanje stranice, Biblioteke: Dreamweaver biblioteke, Modificiranje i umetanje objekata, Templates, Okviri (Frames): Izrada, Snimanje, Manipulacija okvirima unutar Frameset-a, Linkovi unutar okvira, Brisanje okvira...

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i Windows
W11: HTML
P02: MS Word - pisanje i obrada teksta
P18: MS Internet Explorer & Outlook Express - Internet i rad na mreži

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne