Adobe Acrobat Professional - obrada PDF dokumenata

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Na tržištu prisutne su sve veće razlike u pristupima i razvoju različitih platformskih i programskih konfiguracija. Za radove koje izrađujete na svojem računalu niste sigurni da će ostali ljudi moći vidjeti upravo u tom obliku.

Problem premošćivanja ovih razlika riješen je Adobe Acrobat programom i PDF formatom, više nije važno na kojoj platformi radite, koje programe koristite, vaše će radove moći pogledati bez problema svi ljudi diljem svijeta, a rezultat će ispuniti sve vaše želje i kreativna rješenja. Adobe Acrobat zato koristimo za podizanje kvalitete vašeg rada i osiguranje vrhunskih rezultata.

Cilj:
Po završetku ovog seminara bit ćete u mogućnosti s lakoćom kontrolirati PDF dokumente, unositi komentare i izmjene, vaditi korisne sadržaje dokumenata, povećati mogućnosti navigacije kroz dokument, te kroz jednostavne rutine doznati sve bitne parametre važne za kontrolu visoko kvalitetnih dokumenata za tisak i web.

Sadržaj seminara:

Uvod u program: početni ekran, izbornici, palete s alatima; Kontrola sadržaja i manipulacija dokumentom: jednostavno i napredno pretraživanje dokumenata, kontrola sadržaja i vađenje sadržaja dokumenta za uporabu u trećim aplikacijama, raspored, unošenje, brisanje, rezanje i rotacija stranica; Napredne opcije navigacije i komentari: brza i precizna navigacija pomoću linkova, korekcijske oznake i komentari; Parametri važni za tisak: separacije, trapping, transparencije, pretiskivanje, automatska provjera i kontrola parametara (Preflight), optimizacija; Organizacija PDF dokumenata i Adobe Distiller - virtualni pisač.

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows
G01: Macromedia Freehand Fundamentals
G03: Adobe Photoshop - obrada slike na računalu
G05: Adobe Photoshop – napredna primjena

Priprema za ispit:
ADOBE 9A0-034

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne