Adobe Acrobat Professional - napredno korištenje

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
U posljednjih nekoliko godina PDF format je postao standard za prijenos dokumenata pripremljenih za korekturu i tisak. Jedini problem nastaje kada ga izrađuje osoba koja nije dovoljno stručna i pri izradi PDF dokumenta ili već pri izradi samog layout-a u nekoj od grafičkih aplikacija nije primijenila sve potrebne parametre da taj dokument zadovolji uvjete potrebne za tisak.

Nerijetko dolazi do situacija da loše napravljenu pripremu za tisak nije moguće vratiti već da ju je potrebno korigirati, ukoliko je to moguće.

Cilj:
Po završetku ovog seminara polaznik će biti u mogućnosti napraviti postavke za izradu PDF-ova namijenjenih za korekturu i tisak. Provjeriti ispravnost PDF dokumenta i napraviti svoje profile koji će provjeravati i automatski korigirati određene parametre. Polaznik će upoznati i neke od dodataka samom Acrobat-u koje su razvile druge tvrtke, koji uvelike olakšavaju analizu i promjene, koji su postali standardni dodaci Acrobat-u kada se primjenjuje u grafičkoj industriji.

Sadržaj seminara:

Uvod u aplikaciju i njezine postavke, primjena PrePress alata, izrada kontrolnih profila, optimizacija dokumenata, korištenje Enfocus PitStop dodatka, korištenje dodatka za jednostavnu impoziciju.

Predznanje:
G09: Adobe Acrobat Professional - obrada PDF dokumenata
G08: Teorija Grafičke struke

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne